Artykuł autorstwa pracowników naszego Wydziału ze statusem "hot article"

Artykuł pracowników naszego Wydziału: prof. dr hab. inż. Ireny Kulszewicz-Bajer, prof. dr hab. Małgorzaty Zagórskiej, dr inż. Piotra Guńki i prof. dr. hab. inż. Adama Pronia pt. "Effect of substituent position on electrochemical, optical and structural properties of donor-acceptor type acridone derivatives" opublikowany niedawno w czasopiśmie Physical Chemistry Chemical Physics, (2020, 22, 8522-8534) decyzją redakcji otrzymał status tzw. "hot article". Badania przedstawione w tej publikacji, wykonane we współpracy z Instytutem Fizyki PAN i Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej, dotyczą syntezy nowych luminoforów o charakterze donorowo-akceptorowym, a dokładniej trzech izomerów N-heksyloakrydonu z podstawnikami fenoksazynowymi. Związki te wykazują tzw. termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencję (ang. thermaly activated delayed fluorescence, TADF). Efekt TADF pozwala na znaczące zwiększenie wydajności kwantowej fluorescencji, dlatego luminofory tego typu wykorzystywane są w organicznych diodach elektroluminescencyjnych najnowszej generacji. W artykule autorzy szczegółowo opisali wpływ izomerii na efekt TADF.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)