Artykuł pracowników Katedry Chemii Organicznej oraz Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków wyróżniony na okładce Dalton Transactions (IF = 4.174)

Artykuł autorstwa mgr inż. Marii Mazur, mgr. inż. Michała Mrozowicza, dr. hab. inż. Włodzimierza Buchowicza, dr hab. inż. Marioli Koszytkowskiej-Stawińskiej (KChO), dr. Radosława Kamińskiego (Wydział Chemii UW), dr. hab. inż. Zbigniewa Ochala, dr Patrycji Wińskiej i prof. dr hab. Marii Bretner (KBŚLiK) opublikowany w renomowanym czasopiśmie Dalton Transactions (2020, 49, 11504−11511, DOI: 10.1039/d0dt01975e) został wyróżniony na okładce (Front Cover) numeru 33 z 7 września. Badania przedstawione w pracy dotyczą syntezy, charakterystyki i właściwości przeciwnowotworowych pochodnych ferrocenu i ansa[4]-ferrocenu.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)