Doktoranci naszego Wydziału obalają jeden z podręcznikowych dogmatów chemii metaloorganicznej

Utlenianie związków metaloorganicznych metali grup głównych i pokrewnych pozostaje przedmiotem intensywnych badań od ponad 160 lat i wciąż budzi liczne kontrowersje. Najnowsze badania prowadzone w grupie prof. Lewińskiego wykazały, że związki alkilonadtlenkowe cynku ROOZn(L) nie reagują zarówno z wyjściowymi kompleksami alkilowymi RZn(L), jak i związkami R2Zn. Wyniki te podważają jeden z podręcznikowych dogmatów, zakładający, że tego typu reakcje metatezy są odpowiedzialne za powstawanie związków alkoksylowych metali. Ponadto wykazano, że za olbrzymią różnorodność produktów utleniania odpowiedzialny jest homolityczny rozpad wiązania O-O. Przełomowe wyniki zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Angewandte. Chemie. Link do artykułu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201904380

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)