Doktorant i Studentka naszego Wydziału z nagrodami za najlepsze plakaty na konferencji

Doktorant naszego Wydziału, mgr. inż. Jakub Drapała (Katedra Chemii Fizycznej), zdobył pierwszą nagrodę podczas konferencji ChemSession’2021 za plakat pt. „1,10-phenantroline and imidazole-based photoswitchable dithienylethylenes – UV-VIS spectroscopic behaviour and quantummechanical approach”. Studentka naszego Wydziału, Pani Magdalena Rudowska (Katedra Chemii i Technologii Polimerów), została z kolei wyróżniona za poster pt. „Ditienopirolowa pochodna naftalenodiimidu o charakterze amfifilowym do zastosowań w organicznych tranzystorach elektrochemicznych”. Konferencja odbyła się 24 września 2021 i miała formę zdalną. Gratulujemy osobom nagrodzonym!

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR