Doktorantka Wydziału Chemicznego laureatką nagrody za znaczny wpływ na rozwój nauki

Mgr inż. Magdalena Flont, doktorantka z Katedry Biotechnologii Medycznej, została laureatką nagrody przyznawanej przez Fundację im. Czesława M. Rodkiewicza. Nagroda przyznawana jest corocznie dwóm inżynierom z Polski, których osiągnięcia badawcze wyróżniają się znacznym wpływem na rozwój nauki. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest powiązanie w pracy badawczej dwóch dziedzin: techniki i nauk medycznych. Wręczenie nagród odbyło się 12 września 2019 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji PW.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)