Dr inż. Artur Kasprzak (Katedra Chemii Organicznej) uczestnikiem międzynarodowego projektu TEPCAN

W ramach konkursu POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze (konkurs ogłoszony przez NCBiR) zakwalifikowany do finansowania został projekt pt. „Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine (TEPCAN)” (wartość projektu to 6 475 770,11 zł). Projekt będzie realizowany w konsorcjum: Warszawski Uniwersytet Medyczny - lider, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Uniwersytet Warszawski, University of Bergen, Norwegian Institute for Air Research oraz NorGenoTech AS. Konsorcjum badawczym pokieruje prof. dr hab. Ireneusz Grudziński z Wydziału Farmaceutycznego WUM. Pracownik naszego Wydziału, dr inż. Artur Kasprzak, będzie brał udział w tym projekcie, będąc członkiem grupy badawczej kierowanej przez dr hab. Annę M. Nowicką (Wydział Chemii UW).

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)