Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Dyplomantka z naszego Wydziału z nagrodą na konferencji Nauka-Przemysł

Pani inż. Anna Arbaszewska z Zakładu Chemii Organicznej otrzymała III nagrodę w konkursie na najlepszy poster na Ogólnopolskim Sympozjum Nauka i Przemysł - Metody Spektroskopowe w Praktyce, Nowe wyzwania i Możliwości za pracę pt. "Selektywna redukcja grup nitrowych w pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny". Autorami pracy byli A. Arbaszewska, P. Tobiasz, F. Borys, E. Joachimiak, H. Fabczak i H. Krawczyk.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)