Innowatorzy Mazowsza z Wydziału Chemicznego

Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodził kreatywnych naukowców i firmy. W konkursie „Innowator Mazowsza” wybierani są najlepsi i najbardziej innowacyjni naukowcy oraz najlepsze innowacyjne firmy z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Ideą organizowanego przez województwo mazowieckie konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości. Tematyka obejmowała innowacje technicznie (produktowe
i procesowe), organizacyjne, marketingowe i inne o potencjalnej wartości gospodarczej, które mogą zostać wdrożone lub są stosowane w codziennej praktyce biznesowej.
W gronie wyróżnionych w XII edycji konkursu „Innowator Mazowsza” znalazły się dwie przedstawicielki Wydziału Chemicznego PW (na jedynie 7 nagrodzonych w całym województwie ze wszystkich branż). W kategorii "Innowacyjny Naukowiec" drugie miejsce zajęła dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz z Wydziału Chemicznego - za pracę pt. „Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński. Wyróżnienie w tej samej kategorii za rozprawę doktorską pt. „Badania procesów fizykochemicznych zachodzących w płynach zagęszczanych ścinaniem stosowanych w materiałach do absorpcji energii” otrzymała dr inż. Małgorzata Głuszek. Promotorem pracy jest prof. dr inż. Mikołaj Szafran, a promotorem pomocniczym dr inż. Paweł Falkowski.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)