Lista strategicznych infrastruktur badawczych - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej

W dniu 14 stycznia 2020 roku została opublikowana „Lista strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej”. Znajduje się na niej na niej „Polska infrastruktura dla badań nad dziedzictwem kulturowym ERIHS.PL”, którą tworzy 13 wyższych uczelni, jednostek muzealnych i instytutów badawczych. W skład Konsorcjum wchodzi również Politechnika Warszawska - dwa zespoły badawcze kierowane przez prof. dr hab. inż. Małgorzatę Kujawińską (Wydział Mechatroniki) i prof. dr hab. inż. Macieja Jarosza (Wydział Chemiczny). Przedstawicielem Politechniki w Radzie Konsorcjum jest prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)