Pierwsza ogólnodostępna kolekcja drożdży otwarta na PW

W Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (KBŚLiK) Wydziału Chemicznego PW od kilku lat opracowywane są bioprocesy, w których przy użyciu mikroorganizmów można wytwarzać surowce kosmetyczne (barwniki, aromaty, oleje) oraz substancje o różnych aktywnościach biologicznych (przeciwdrobnoustrojowych, przeciwnowotworowych, antyoksydacyjnych). W efekcie tych prac w KBŚLiK są gromadzone szczepy wykazujące potencjał biotechnologiczny.

Dr hab. Jolanta Mierzejewska i dr inż. Karolina Chreptowicz przy wsparciu studentów biotechnologii stworzyły pierwszą ogólnodostępną kolekcję drożdży w PW o nazwie WUT Yeast Collection w ramach projektu „Poszukiwanie nowych szczepów drożdży zdolnych do produkcji naturalnych aromatów, barwników i polimerówSONATA 11 NCN  2016/21/D/NZ9/01605. W kolekcji zgromadzono ponad 230 szczepów, z których większość wykazuje szeroki potencjał biotechnologiczny.

Dotychczas zasoby kolekcji były wykorzystywane w opracowywaniu wielu procesów biotechnologicznych w ramach prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Chemicznym i na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (produkcja barwników, aromatów, polisacharydów, biopaliw), projektów naukowych KNB Herbion (produkcja biosurfaktantów) i EUROCAROTEN CA15136. Obecnie część szczepów jest bardziej szczegółowo charakteryzowana w ramach kierowanego przez dr inż. Karolinę Chreptowicz projektu „Identyfikacja potencjalnych między- lub wewnątrzgatunkowych hybryd drożdżowych wyizolowanych ze środowiska naturalnego” MINIATURA 3 NCN 2019/03/X/NZ9/01009.

Z początkiem roku 2020 została uruchomiona strona internetowa poświęcona kolekcji drożdży, aby zwiększyć dostępność jej zasobów. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną kolekcji https://wutyeastcollection.pw.edu.pl/

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)