Pracownicy Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej wspomagają działania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa

Koronawirus to dziś wielkie wyzwanie dla wszystkich. Im szybciej upowszechnione zostaną badania/testy na wykrycie COVID-19 oraz przeciwciał, tym lepsza będzie wiedza kto już przeszedł lub przechodzi tę chorobę, a tym samym szybciej będziemy mogli, jako społeczeństwo, powracać do normalnego funkcjonowania. Nasze doświadczone biotechnolożki: dr hab. M. Staniszewska, dr hab. J. Mierzejewska, dr inż. K. Tokarska, dr inż. Karolina Chreptowicz oraz doktorantka P. Ivanova, podjęły oddolną inicjatywę włączenia się na zasadzie "pro bono" do prac diagnostycznych CoV-19. Za zgodą JM Rektora PW prof. J. Schmidta i Dyrektora NIZP-PZH dr n. med. G. Juszczyka podjęły pracę w laboratorium diagnostycznym NIZP-PZH przy testach na koronawirusa. W CEZAMAT we współpracy z Wydziałem Chemicznym, realizowane są prace projektowe nad urządzeniami diagnostycznymi do szybkiego oznaczania biomarkerów, w tym do wykrywania wirusów (POIR 2014-2020, NCBR; okres realizacji 2019- 2021). Składane są także projekty na nowe konkursy związanie z COVID-19 ogłaszane przez NCN, NCBR i w ramach POB-ów PW.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)