Pracownik Wydziału Chemicznego beneficjentem Projektu NCN SONATA 15

W dniu 18 maja 2020 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów na projekty badawcze. Wśród laureatów konkursu SONATA 15 znalazł się pracownik naszego Wydziału dr inż. Paweł Borowiecki (Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków), który otrzymał finansowanie na badania podstawowe w ramach projektu „Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowanych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)