Publikacja pracownika Katedry Chemii Organicznej w Chemical Communications wyróżniona na blogu Royal Society of Chemistry

Publikacja dr. inż. Artura Kasprzaka (Katedra Chemii Organicznej) oraz prof. Hidehiro Sakurai (Osaka University, Japonia) opublikowana w 2021 roku w renomowanym czasopiśmie Chemical Communications (IF = 5,996) została wyróżniona na blogu Royal Society of Chemistry (RSC), "Chemical Communications Blog". Artykuł znalazł się w kolekcji pt. "ChemComm Milestones", która wyróżnia publikacje młodych naukowców, którzy od początku swojej kariery podoktorskiej publikują w prestiżowych czasopismach RSC. Wyróżniona publikacja pt. "Disaggregation of a sumanene-containing fluorescent probe towards highly sensitive and specific detection of caesium cations" dotyczy nowatorskiego zastosowania pochodnej sumanenu do wysoce selektywnego i efektywnego wykrywania kationów cezu, będących niebezpiecznym zanieczyszczeniem wód morskich i gleby w rejonach po katastrofach nuklearnych (np. po katastrofie w Fukushimie w 2011 roku).
Link to publikacji i link do wyróżnienia na blogu ChemComm Milestones.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)