Publikacja pracownika Katedry Chemii Organicznej wyróżniona na okładce Dalton Transactions

Artykuł autorstwa dr. inż. Artura Kasprzaka (Katedra Chemii Organicznej) opublikowany w renomowanym czasopiśmie Dalton Transactions (IF = 4.174) został wyróżniony na przedniej okładce (Inside Front Cover). Badania przedstawione w pracy dotyczą syntezy i zastosowania pochodnej sumanenu zawierającej trzy ugrupowania ferrocenylowe. Znacznym osiągnięciem przedstawionym w publikacji jest zastosowanie przedmiotowego związku w roli wysoce selektywnego i efektywnego sensora jonów cezu (Cs+) w roztworach wodnych. Publikacja jest są owocem współpracy naukowej doktora Kasprzaka z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Osakijskiego (Japonia).
Link to publikacji
Link do okładki

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)