Publikacja pracowników naszego Wydziału wyróżniona na okładce ACS Sustainable Chemistry & Engineering

Artykuł pt.: "From Waste to Value – Direct Utilization of α-Angelica Lactone as a Non-conventional Irreversible Acylating Agent in a Chromatography-free Lipase-catalyzed KR Approach Towards sec-Alcohols" autorstwa dr. inż. Marcina Poterały (KChO, WCh PW) oraz dr. inż. Pawła Borowieckiego (KBŚLiK, WCh PW), opublikowany w ACS Sustainable Chemistry & Engineering (IF = 8.198), został wyróżniony na okładce zeszytu nr 9/2021.

Publikacja dotyczy nowatorskiego zastosowania α-angelica laktonu do wysoce enancjoselektywnych oraz wydajnych rozdziałów kinetycznych (KR) alkoholi drugorzędowych katalizowanych lipazami. Warto podkreślić, że opracowana metoda doceniona została szczególnie za jej walory proekologiczne, które wynikają nie tylko z zastosowania odpadowego i w pełni odnawialnego surowca naturalnego jakim jest α-angelica lakton, ale przede wszystkim z możliwości bezpośredniego zastąpienia żmudnych procesów chromatograficznych, na etapie oczyszczania produktów KR, prostą ekstrakcją ciecz-ciecz z zastosowaniem reagentów Girarda.

Przedstawione w publikacji rozwiązanie w znacznym stopniu ułatwia proces wydzielania i oczyszczania produktów KR oraz pozwala zminimalizować produkcję odpadów chemicznych, w tym rakotwórczego żelu krzemionkowego stosowanego w chromatografii oraz octanu winylu jako tradycyjnego donora acylu. Wyniki prac badawczych mają znaczenie dla rozwoju współczesnej biokatalizy opartej o rozdziały kinetyczne katalizowane lipazami oraz asymetrycznej syntezy chiralnych bloków budulcowych użytecznych przy produkcji enancjomerycznych farmaceutyków. 

Powyższe badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant SONATA 15 nr 2019/35/D/ST4/01556 (kierownik: dr inż. Paweł Borowiecki) oraz częściowo przez grant Miniatura 4 nr 2020/04/X/ST4/00328 (kierownik: dr inż. Marcin Poterała).

Link do publikacji

Link do okładki

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR