Studentka Wydziału Chemicznego na European Photon and Neutron Science Campus

W dniach 1-28.09.2019 w Grenoble (Francja) odbyła się szósta edycja „ESRF/ILL International Student Summer Programme on X-Ray and Neutron Science". W trakcie programu 18 studentów z Europy wyłonionych w konkursie zapoznawało się z metodami badań z użyciem neutronów i promieniowania rentgenowskiego, a także brało udział w badaniach aktualnie prowadzonych w jednostkach organizujących.

Podczas tegorocznej edycji studentka naszego Wydziału, Dorota Osowicka, pracowała w Zespole Spektroskopii badając kompleksy polielektrolitów i surfaktantów. Pani Dorota wykonuje aktualnie pracę inżynierską wykorzystującą badania rentgenostrukturalne pod kierunkiem dr hab. inż. Izabeli Madury, prof. PW i opieką mgr inż. Pauliny Marek.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)