Stypendia Ministra Edukacji i Nauki przyznane pracownikom naszego Wydziału

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej zostały przyznane pracownikom naszego Wydziału! Wśród 217 stypendystów z całej Polski ze wszystkich dziedzin nauki, 15 naukowców pracuje w Politechnice Warszawskiej, z tego aż trójka na Wydziale Chemicznym. Uhonorowane stypendium badaczki z naszego Wydziału to dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, dr inż. Magdalena Matczuk i dr inż. Nina Wezynfeld. Gratulujemy serdecznie!

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR