Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane pracownikowi Wydziału Chemicznego

Dr inż. Michał Wlazło z Katedry Chemii Fizycznej uzyskał prestiżowe "Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców". Przyznawane jest doktorantom lub osobom posiadającym stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Uwzględnia się dotychczasowy dorobek naukowy z okresu ostatnich 4 lat (2015-2018). Stypendium zostało przyznane na 3 lata. Dr inż. Michał Wlazło jest jednym z dwóch naukowców z Politechniki Warszawskiej, którzy zdobyli stypendium w tej edycji i jednym z osiemnastu chemików z całej Polski.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)