Wydział Chemiczny współtwórcą międzynarodowych studiów doktoranckich o tematyce bateryjnej

Wydział Chemiczny PW zostało członkiem konsorcjum (lider: francuski CNRS), które wspólnie będzie prowadziło międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie wschodzących technologii bateryjnych. Wydział Chemiczny wraz z kilkunastoma innymi uczelniami z Europy a także firmami i instytutami wykształci 50 doktorów w ciągu 5 lat. Projekt o nazwie DESTINY (nr projektu 945357) otrzymał właśnie finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Program Horyzont 2020). Jest to pierwszy współfinansowany przez UE projekt współprowadzonych międzynarodowych studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)