Wydział Chemiczny wyróżniony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za aktywność na rzecz pozyskiwania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wydział Chemiczny otrzymał wyróżnienie w przedsięwzięciu MNiSzW „Granty na granty - promocja jakości III”, za konsorcyjny wniosek projektowy o akronimie „ProMet” nr. SEP210568732, który został złożony przez lidera konsorcjum, Dr hab. inż. Małgorzatę Adamczyk z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (KBŚLiK), w konkursie o finansowanie badań naukowych w ramach programu Horyzont 2020 Marie Skłodowska Curie Innovative Training Networks ITN.

Pomysł naukowy na wniosek projektowy ProMet „Protein-Metabolite Interactions Controlling Cell Decisions: An Integrated Biophysical Approach”,jest wynikiem prac badawczych zapoczątkowanych na Wydziale Chemicznym w ramach projektu SONATA BIS 2012/05/E/NZ2/00583 „Zastosowanie podejścia biologii systemowej w analizie ścieżek sygnałowych glukozy u drożdży S.cerevisiae” oraz współpracy międzynarodowej, nawiązanej w ramach akcji COST CA15126 MOBIEU przez Dr hab. inż. Małgorzatę Adamczyk, w latach 2017‑2019.

Projekt ma na celu badanie sieci oddziaływań biologicznych w komórce, które prowadzą do zaburzeń metabolicznych takich jak transformacja nowotworowa, plaga XXI wieku, a wyniki z realizacji badań mają skutkować odkryciami naukowymi (badania podstawowe) oraz zaproponowaniem nowych metod diagnostycznych i terapii chorób nowotworowych. Projekt ma również na celu wychowanie nowej generacji naukowców, która na europejskim rynku pracy, odnajdzie się zarówno w realiach świata akademickiego jak i w sektorze przemysłowym.

W skład konsorcjum ProMet, którego liderem jest Politechnika Warszawska, weszło 8 jednostek badawczych oraz przedsiębiorstwa typu start-up; MOLIROM, specjalizujący się w biotransformacjach i syntezie białek oraz DARWIN Microfluidics, który oferuje technologie organ-on-chip.

 

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)