Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydarzenia

Film promocyjny PW

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Opublikowano: 24.02.2016

Uroczyste odsłonięcie Pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego

Po niemal 80 latach przed Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej wrócił pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego. Uroczyste odsłonięcie popiersia z udziałem Tadeusza Deszkiewicza z Kancelarii Prezydenta RP miało miejsce 14 grudnia 2018 r. Uroczystość odsłonięcia pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego poprowadził prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Jan Baster, Wiceprezes IPN, prof. Ludwik Synoradzki - Przewodniczący komitetu odtworzenia pomnika. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska kombatanckiego oraz darczyńców.

Opublikowano: 20.12.2018

BASF - Zarządzanie Biznesem Technologicznym

Zaczynają się zajęcia umożliwiające wygranie praktyk w BASF pt: "Zarządzanie Biznesem Technologicznym".

Spotkanie informacyjne odbędzie się 9-go października o godzinie 14.15 w Audytorium Zawadzkiego.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Studentów Wydziału Chemicznego.

Opublikowano: 25.09.2018

Pomnik Prezydenta Mościckiego przed Gmachem Technologii Chemicznej PW

W ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski przed Gmachem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej ponownie stanie pomnik prof. Ignacego Mościckiego. Inicjatywę jego rekonstrukcji podjął Komitet Organizacyjny powołany przez prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 17.07.2018

Wspomnienie o prof. Polaczkowej

Wspomnienie o prof. Wandzie Polaczkowej (1901-1985), profesorze zwyczajnym Politechniki Warszawskiej, organizatorce działalności naukowej i akademickiej Wydziału Chemicznego po zakończeniu II Wojny Światowej i kierowniku Katedry (Zakładu) Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w latach 1945-1971, http://www.rdc.pl/podcast/poranek-rdc-wanda-polaczkowa/ https://www.facebook.com/NarodoweMuzeumTechniki/

Opublikowano: 25.05.2018

Podsumowanie warsztatów „Workshop on practical quantum chemistry”

W dniach 14–25 maja 2018 roku na Politechnice Warszawskiej odbyły się warsztaty “Workshop on practical quantum chemistry” zorganizowane przez dr Adama Kubasa z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie.

Opublikowano: 05.06.2018

Workshop on practical quantum chemistry 14.05-15.05 and 21.05-25.05.2018

The workshop is designed particularly for PhD and master students who would like to get theoretical and practical introduction into modern quantum chemistry and molecular modelling. Senior scientists can also benefit from the workshop as the presented state-of-the-art methods can be directly applied in many fields of chemistry. Moreover, participants will learn on one hand side what type of scientific questions can be readily answered by simple calculations and, on the second, hand how to identify problems that would require more elaborate treatment.

Opublikowano: 16.04.2018

Uroczyste wręczenie dyplomów studiów inżynierskich kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna

Pan Dziekan prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek zaprasza na uroczyste wręczenie dyplomów studiów inżynierskich kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna w roku akad. 2017/2018 w dniu 26 maja 2018 roku o godzinie 10:00 w Małej Auli Gmachu Głównego PW.

Opublikowano: 22.05.2018

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)