Wydarzenia

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA 15

W dniu 10.03.2021 Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Chemicznego prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka do oceny wniosków w konkursie na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA 15 pt. „Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowanych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów”, realizowanego w latach 2020–2023, a finansowanego przez NCN, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani mgr inż. Beaty Zdun, uczestniczki Szkoły Doktorskiej nr 1 na Wydziale Chemicznym PW.

Opublikowano: 31.03.2021

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 17

W dniu 02.03.2021 Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Chemicznego prof. Władysława Wieczorka do oceny wniosków w konkursie na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 17 pt. „THIO-SWITCH: w poszukiwaniu nowych fotoaktywnych materiałów przełączalnych - badania kompleksów metali przejściowych, zawierających aktywny fragment ditienyloetenowy za pomocą zaawansowanych metod fotokrystalograficznych i spektroskopowych”, realizowanego w latach 2020–2023, a finansowanego przez NCN, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pana Jakuba Drapały, uczestnika Szkoły Doktorskiej nr 1 na Wydziale Chemicznym PW.

Opublikowano: 10.03.2021

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 16

W dniu 2 marca 2021 r. komisja powołana przez Dziekana Wydziału Chemicznego do oceny wniosków w konkursie na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 16 pt. „Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych”, realizowanego w latach 2019–2023, a finansowanego przez NCN, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę mgr. inż. Krzysztofa Nowickiego, uczestnika Szkoły Doktorskiej nr 1 na Wydz. Chemicznym PW. Doktorant będzie otrzymywał stypendium naukowe w okresie 26 miesięcy.

Opublikowano: 08.03.2021

Pracownik naszego Wydziału edytorem gościnnym specjalnego numeru pt. “Applications of Hydrolases in Medicinal Chemistry” w czasopiśmie Catalysts

Dr inż. Paweł Borowiecki (KBŚLiK, WCh PW) wraz z absolwentem naszego Wydziału dr. hab. inż. Dominikiem Koszelewskim (IChO PAN) będą wspólnie koordynować edycję specjalnego numeru pt. “Applications of Hydrolases in Medicinal Chemistry” w prestiżowym czasopiśmie katalitycznym Catalysts (ISSN 2073-4344, IF: 3.520).

Celem wydania tego numeru będzie zebranie kolekcji artykułów raportujących najnowsze światowe osiągnięcia w dziedzinie biokatalizy z zastosowaniem hydrolaz w asymetrycznej syntezie optycznie czynnych związków o znaczeniu biologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych o udokumentowanej aktywności farmakologicznej i/lub substancji czynnych leków (API).

Korzystając z okazji chcielibyśmy zaprosić wszystkich badaczy, którym "bliska sercu" jest tematyka biokatalizy w służbie chemii medycznej, do składania swoich prac badawczych w formie pełnych publikacji, krótkich komunikatów i/lub manuskryptów o charakterze literaturowo-przeglądowym. Warto dodać, że wszystkie artykuły przyjęte do druku opublikowane zostaną w modelu Open Access (OA), co zagwarantuje bezpłatny, otwarty, nieograniczony dostęp do wszystkich utworów naukowych udostępnionych w postaci elektronicznej na stronie ww. czasopisma.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem: https://www.mdpi.com/journal/catalysts/special_issues/hydrolases_medicinal.

Dodatkowe informacje - ulotka (.pdf)

Opublikowano: 21.02.2021

Oferta pracy w projekcie europejskim H2020

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej składa ofertę pracy na stanowisku chemika do realizacji zadań w ramach projektu Horyzont 2020 o tytule „Battery Interface Genome – Materials Acceleration Platform” (akronim: BIG-MAP)
w wymiarze pełnego etatu na okres 24 miesięcy. Szczegóły w "więcej".

Opublikowano: 21.01.2021

Oferta pracy w projekcie europejskim H2020

Oferta pracy na stanowisku asystenta badawczego przy projekcie europejskim w programu Horyzont 2020 realizowanym w Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Szczegóły w "więcej".

Opublikowano: 04.11.2020

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR