Współpraca nauka-przemysł w praktyce!

Zespół pracujący nad programem IPCEI

Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski planują nową fazę współpracy z grupą Eneris Polbatt, jedną z 17 spółek, która uczestniczy w Europejskim Aliansie Bateryjnym i ogłoszonym przez Komisję Europejską programie IPCEI (Important Project for Common European Interest) w obszarze bateryjnym. Zgodnie z notyfikacją dotyczącą pomocy publicznej ogłoszoną 9 grudnia 2019 r. osiem uczestniczących państw, w tym Polska, planują przeznaczyć 3,2 miliardy EURO mając na celu wdrażanie na skalę przemysłową badań dotyczących całego łańcucha wartości akumulatorów litowych.

Projekt nazywany także „Airbusem Bateryjnym" ma na celu kreowanie warunków niezbędnych do stworzenia europejskiego przemysłu bateryjnego, kluczowego dla elektromobilności, bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. Nowoczesne magazyny energii, w szczególności akumulatory litowo-jonowe, stanowią ogromne wyzwanie dla przemysłu i energetyki europejskiej. Z uwagi na obszar oddziaływania współpraca obejmie wiele jednostek naukowych prowadzących prace badawcze, kształcące wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz postawy nowoczesnego społeczeństwa.

Eneris określający swoją misje jako „innowacje chroniące środowisko - czyste powietrze, ziemia i woda" jest szczególnie zainteresowany budowaniem i rozwojem, w ścisłej i konkretnej współpracy nauki i przemysłu, solidnego polskiego zaplecza naukowo-gospodarczego w obszarze przemysłu bateryjnego. Przyczyni się to do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Zespoły pracowników z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (pod kierunkiem Dziekana prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (pod kierunkiem prodziekana ds. finansów i rozwoju dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego) od wielu miesięcy współpracowały z pracownikami Eneris w celu przygotowania efektywnego modelu działań i określenia pożądanych programów badawczych.

Przygotowany projekt przewiduje szereg aktywności, w szczególności prace rozwojowe i wdrożeniowe w skali laboratoryjnej oraz przemysłowej (First Industrial Deployment). Działalność przedwdrożeniowa planowana jest do wykonania m.in. w oparciu o infrastrukturę Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Mamy nadzieję, że rozwijana pomiędzy uczelniami współpraca m.in. w ramach poprzednich projektów: CEZAMAT, CEPT, KNOW, kontynuowana w szerszym zakresie w ramach konsorcjum POLSTOREN przyniesie wymierne efekty związane z konsolidacją środowiska naukowego i gospodarczego zainteresowanych rozwojem przemysłu bateryjnego w Polsce. Oprócz parterów z PW i UW współpraca obejmie inne jednostki zrzeszone w konsorcjum POLSTOREN w tym, Uniwersytet Jagielloński oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/zgoda-komisji-europejskiej-na-udzielenie-pomoc-publicznej-z-mechanizmu-ipcei-dla-pierwszych-projektow

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)