Przewody habilitacyjne aktualnie otwarte lub prowadzone na Wydziale Chemicznym PW

Ciecze jonowe w technologii chłodnictwa absorpcyjnego – badania fizykochemiczne i termodynamiczne.

Imię nazwisko: dr inż. Marta Królikowska
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2019-10-02
Dziedzina: NŚiP/NCh

Bezpieczeństwo syntezy i użytkowania związków z ugrupowaniami eksplozoforowymi.

Imię nazwisko: dr inż. Tomasz Gołofit
Jednostka macierzysta: Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-29
Dziedzina: NT/TCh

Synteza aktywnych biologicznie pochodnych azotowych związków heterocyklicznych.

Imię nazwisko: dr inż. Edyta Łukowska-Chojnacka
Jednostka macierzysta: Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-18
Dziedzina: NCh/Ch

Od solwatów do roztworów. Wykorzystanie metod spektroskopowych do badań asocjacji jonowych w elektrolitach.

Imię nazwisko: dr inż. Grażyna Zofia Żukowska
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-29
Dziedzina: NCh/Ch

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)