Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Przewody habilitacyjne aktualnie otwarte lub prowadzone na Wydziale Chemicznym PW

Badana in-vitro nanomateriałów pod kątem ich zastosowań w obrazowaniu i terapii przeciwnowotworowej.

Imię nazwisko: dr inż. Ilona Grabowska-Jadach
Jednostka macierzysta: Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2019-05-21
Dziedzina: NCh/Ch

Od struktury do właściwości cieczy jonowych – zastosowanie korelacji empirycznych i modeli termodynamicznych.

Imię nazwisko: dr inż. Kamil Paduszyński
Jednostka macierzysta: Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2019-05-21
Dziedzina: NCh/Ch

Synteza i opis właściwości układów Cu-Zn-Al i Co-Mo-K do procesów z udziałem H2 i COx.

Imię nazwisko: dr Paweł Kowalik
Jednostka macierzysta: Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-16
Dziedzina: NT/TCh

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)