Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Pomiary widm NMR

Zakład Chemii Organicznej

Laboratorium Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Koszty wykonania pomiarów widm NMR:

1) cena godziny pracy na aparacie Varian Gemini 2000 (200 MHz) w temperaturze +25°C:

a) dla osób spoza Wydziału Chemicznego: 60 zł,
b) dla pracowników Wydziału Chemicznego: 50 zł,
c) dla pracowników Wydziału Chemicznego, którzy dostarczą
do pomiaru roztwór w rurce pomiarowej:
40 zł;

2) cena godziny pracy na aparacie Varian NMR System (500 MHz) w temperaturach od 0 do +50°C:

a) dla osób spoza Wydziału Chemicznego: 100 zł,
b) dla pracowników Wydziału Chemicznego: 70 zł,
c) dla pracowników Wydziału Chemicznego, którzy dostarczą
do pomiaru roztwór w rurce pomiarowej:
60 zł,
d) samodzielna rejestracja widm: 45 zł;

3) ceny akumulacji nocnej (wtedy, kiedy jest ona uzasadniona: od godz. 20:00 do godz. 8:00) i pracy podczas świąt są zmniejszone do połowy stawki wyjściowej;

4) przewiduje się dopłaty za:

a) deuterowane rozpuszczalniki - laboratorium dysponuje tylko deuterowanym chloroformem,
b) pomiar w temperaturach innych niż w zakresie 0 - +50 °C - 50% stawki podstawowej,
c) bardziej skomplikowane pomiary wymagające specjalnego ustawienia spektrometru - do uzgodnienia z operatorem,
d) opłata za kurs obsługi spektrometru Varian Gemini 2000 i Varian VNMRS (tylko dla pracowników Wydziału Chemicznego PW) - 300 zł (kurs trwa minimum 3h).

Regulamin pracowni NMR (.doc)
Wzór zlecenia pomiaru NMR (.doc)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna