Osiągnięcia wydziału

  Artykuły Monografie i rozdziały w monografiach Przyznane patenty
2020 202 8 18
2019 179 20 24
2018 187 10 26
2017 220 24 30
2016 209 22 16
       

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR