Osiągnięcia wydziału

  Artykuły Monografie i rozdziały w monografiach Przyznane patenty
2018 187 10 26
2017 220 24 30
2016 209 22 16
       

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)