Udział Polski w ESRF

Udział Polski w ESRF

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej jest członkiem Krajowego Konsorcjum jednostek naukowych zainteresowanych korzystaniem z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble. Nowa umowa pomiędzy Konsorcjum a ESRF podpisana została 20 grudnia 2016 r. Konsorcjum reprezentowane jest przez Instytut Fizyki PAN w Warszawie. Więcej informacji dotyczących bieżącej działalności, aktualności i raportów z prac znajduje się bezpośrednio na stronie Konsorcjum.

W ramach umowy na Wydziale Chemicznym zrealizowano projekty:
1. Pressure evolution of arsenic(III) oxide polymorphs crystal structures, CH 4272, ID09A 01/10/2014-04/10/2014 - Raport z projektu (.pdf)

Lista publikacji obejmujących badania synchrotronowe zrealizowane we współpracy z ESRF w Grenoble:

1. Guńka, P. A., Hanfland, M., Chen, Y.-S., Zachara, J., High-Pressure and Low-Temperature Structural Study of Claudetite I, a Monoclinic Layered As2O3 Polymorph, CrystEngComm 23, 638–644 (2021), DOI: 10.1039/d0ce01401j.
2. Guńka, P. A., Olejniczak, A., Fanetti, S., Bini, R., Collings, I. E., Svitlyk, V., Dziubek, K. F., Crystal Structure and Non-Hydrostatic Stress-Induced Phase Transition of Urotropine Under High Pressure, Chem. Eur. J. 27, 1094–1102 (2021), DOI: 10.1002/chem.202003928
3. Gunka P.A., Hapka M., Hanfland M., Chalasinski G., Zachara J., Toward Heterolytic Bond Dissociation of Dihydrogen: The Study of Hydrogen in Arsenolite under High Pressure, J. Phys. Chem. C 123, 16868-16872 (2019), DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b04331
4. Gunka P.A., Hapka M., Hanfland M., Dranka M., Chalasinski G., Zachara J., How and why does helium permeate nonporous arsenolite under high pressure?, ChemPhysChem 19, 857-864 (2018), DOI: 10.1002/cphc.201701156
5. Gunka P.A., Dranka M., Hanfland M., Dziubek K.F., Katrusiak A., Zachara J., Cascade of high-pressure transitions of claudetite II and the first polar phase of arsenic(III) oxide, Crystal Growth & Design 15, 3950-3954 (2015), DOI: 10.1021/acs.cgd.5b00567
6. Gunka P.A., Dziubek K.F., Gladysiak A., Dranka M., Piechota J., Hanfland M., Katrusiak A., Zachara J., Compressed arsenolite As4O6 and its helium clathrate As4O6·2He, Crystal Growth & Design 15, 3740-3745 (2015), DOI: 10.1021/acs.cgd.5b0039

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR