Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Akredytacje

Akredytacja instytucjonalna na Wydziale Chemicznym

Na podstawie art. 48a ust. 4 oraz art. 52 ust. i ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., 572 i 742) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 20 czerwca 2013 r. (Uchwała Nr 342/2013) przyznało ocenę pozytywną za działalność prowadzoną przez Wydział Chemiczny.

Akredytacja dla kierunku Technologia Chemiczna

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 11 marca 2010 r. (Uchwała Nr 188/2010) przyznało ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku "Technologia Chemiczna" prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Akredytacja dla kierunku Technologia Chemiczna

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 18 listopada 2004 r. (Uchwała Nr 1061/2004) przyznało ocenę wyróżniającą za jakość kształcenia na kierunku "Technologia Chemiczna" prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej Państwowa Komisja Akredytacyjna.

Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku Technologia Chemiczna

W roku 2002 Wydział Chemiczny uzyskał świadectwo wysokiej jakości kształcenia na kierunku Technologia Chemiczna przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

Akredytacja dla kierunku Biotechnologia

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dniu 17 września 2009 r. (Uchwała Nr 849/2009) przyznało ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku "Biotechnologia" prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku Biotechnologia

W roku 2004 kształcenie na kierunku Biotechnologia uzyskało pozytywną opinię Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Wirtualna wycieczka