Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Akredytacja instytucjonalna na Wydziale Chemicznym

Na podstawie art. 48a ust. 4 oraz art. 52 ust. i ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., 572 i 742) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 20 czerwca 2013 r. (Uchwała Nr 342/2013) przyznało ocenę pozytywną za działalność prowadzoną przez Wydział Chemiczny.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Chemiczny w stopniu wyróżniającym spełnia kryteria oceny instytucjonalnej dotyczące: strategii rozwoju, zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, prowadzenia badań naukowych, a także współpracy krajowej i międzynarodowej. Kryteria odnoszące się do wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz systemu ich weryfikacji, systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz przepisów wewnętrznych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia spełnione są w pełni.
Działalność prowadzona przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej spełnia zatem przyjęte kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)