Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Historia Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Wydział Chemiczny jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Warszawskiej, Został utworzony w 1898 roku jako jeden z trzech wydziałów Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II – technicznego uniwersytetu, który znajdował się na terenie Polski pod zaborem rosyjskim. Wykładowym językiem był rosyjski, główną kadrę dydaktyczną stanowili Rosjanie.

Pomimo, że Polacy stanowili ponad 70% wszystkich studentów to polscy wykładowcy na Wydziale Chemicznym stanowili zdecydowaną mniejszość. W 1901 roku Wydział został przeniesiony do nowo wybudowanego Gmachu Chemii, na którym znajduje się jedno z największych audytoriów Politechniki Warszawskiej – dziś nazywane Audytorium im. prof. Zawadzkiego.

W 1915 roku powstał pierwszy polski uniwersytet techniczny – Politechnika Warszawska, gdzie zajęcia w języku polskim odbywały się na czterech Wydziałach m.in. na Wydziale Chemicznym.

Odzyskanie w 1918 roku przez Polskę niepodległości spowodowało szybki rozwój Wydziału Chemicznego. Wielu polskich naukowców dołączyło do kadry akademickiej m.in. naukowcy pracujący na innych uniwersytetach jak również powiązani z przemysłem. Wspólnie opracowali oryginalny program nauczania technologii chemicznej, którego głównym celem było zastosowanie technologicznej wiedzy. W 1934 roku powstał drugi budynek Wydziału Chemicznego – Technologia Chemiczna. Wydział stał się centrum badań naukowych, a osiągnięcia wybitnych naukowców tj. Józef Zawadzki, Jan Zawidzki, Kazimierz Smoleński, Ignacy Mościcki, Jan Czochralski, Tadeusz Miłobędzki, Wojciech Świętosławski, Stanisław Bretsznajder, Tadeusz Urbański, Tadeusz Wojno, stanowią do dzisiaj podstawę w świecie nauki i technologii.

Działalność Wydziału została zatrzymana podczas okupacji niemieckiej, kiedy to oba budynki zostały doszczętnie zrujnowane i spalone. Nie obyło się również bez ofiar w ludziach – kilku naukowców zostało zamordowanych. Jednak nawet wtedy zajęcia były prowadzone potajemnie, a dyplomy z chemii uzyskało aż 15 studentów.

Wydział został reaktywowany w styczniu 1945 roku. Zajęcia wówczas przeprowadzane były w pomieszczeniach zastępczych. Wraz z upływem czasu budynki Wydziału zostały z powrotem odbudowane.

Znaczące zmiany polityczne prowadzące do demokratyzacji i rozwoju Polski spowodowały modernizację Wydziału Chemicznego w zakresie nauczania i organizacji badań naukowych. Od 2008 roku na Wydziale Chemicznym prowadzone są studia na kierunku Biotechnologia, które wcześniej były prowadzone jedynie przez Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii. Wydział Chemiczny odegrał ważną rolę w dziejach Politechniki Warszawskiej. Pięciu profesorów z Wydziału zostało powołanych na stanowisko rektora, a 6 profesorów otrzymało doktorat honoris causa. Tradycje Wydziału Chemicznego są kultywowane przez kolejne pokolenia całego środowiska akademickiego zarówno studentów jak i wykładowców. W chwili obecnej Wydział zapewnia najwyższy poziom nauczania na dwóch kierunkach studiów – Technologia Chemiczna i Biotechnologia (studia inżynierskie, studia magisterskie i studia doktoranckie), również w języku angielskim, dla ponad 1400 studentów.

Rok 2015 był czasem uczczenia 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Chemicznego.

Strona obchodów 100-lecia Wydziału Chemicznego - www.stulecie.ch.pw.edu.pl

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)