Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne

Władze

Prof. dr hab. inż. Janusz Zachara – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne
E-mail: janzac@ch.pw.edu.pl
Telefon: (22) 628-15-32
Gmach Chemii, pok. 119

Dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. uczelni – zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne
E-mail: hof@ch.pw.edu.pl
Telefon: (22) 234-7461 i (22) 621-31-15
Gmach Chemii, pok. 150

Dr hab. inż. Marek Królikowski, prof. uczelni – sekretarz Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne
E-mail: mkrolikowski@ch.pw.edu.pl
Telefon: (22) 234-74-75
Gmach Chemii, pok. 148

Terminy posiedzeń w roku akademickim 2020/2021

27.10.2020  godz. 14:15
17.11.2020  godz. 14:15
15.12.2020  godz. 14:15
12.01.2021  godz. 14:15
09.02.2021  godz. 14:15
16.03.2021  godz. 14:15
13.04.2021  godz. 14:15
11.05.2021  godz. 14:15
08.06.2021  godz. 14:15
06.07.2021  godz. 14:15
28.09.2021  godz. 14.15

Materiały do pobrania 2020/2021

28.09.2021 14:15

.

20.09.2021 14:15 (posiedzenie nadzwyczajne)

Program (.pdf)

06.07.2021 14:15

Program (.pdf)

08.06.2021 14:15

Program (.pdf)

11.05.2021 14:15

Program (.pdf)

13.04.2021 14:15

Program (.pdf)

16.03.2021 14:15

Program (.pdf)

09.02.2021 14:15

Program (.pdf)

19.01.2021 14:15

Program (.pdf)

15.12.2020 14:15

Program (.pdf)

17.11.2020 14:15

Program (.pdf)

27.10.2020 14:15

Program (.pdf)

Materiały dodatkowe do posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny dostępne są w Zespole Rady Naukowej w MS Teams

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR