Rada Wydziału

Tryb ustalania programu posiedzeń Rady Wydziału

 1. Projekt obrad Rady Wydziału jest ogłaszany i rozsyłany we wtorki, na tydzień przed posiedzeniem Rady Wydziału. Do tego czasu, do godz. 14:00, muszą być ustalone wszystkie punkty programu, które wymagają głosowania.
 2. Materiały dodatkowe są rozsyłane w piątek, w tygodniu poprzedzającym posiedzenie, a w wyjątkowych sytuacjach w następny poniedziałek.

Bardzo proszę o informowanie Prodziekana ds. Rozwoju dr hab. inż. Wiolettę Raróg-Pilecką, odpowiedzialną za organizację Rady Wydziału, o sprawach, które powinny się znaleźć w programie Rady Wydziału, z uwzględnieniem podanych wyżej terminów.

Dziekan Wydziału Chemicznego
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2019/2020

Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się w Audytorium Czochralskiego (Gmach Technologii Chemicznej) o godz. 14:15. Wyjątkiem jest ostatnie (02.07.2019r.) posiedzenie, które rozpocznie się o godz. 11:15.

 1. 25.09.2018 (godz. 14:15)
 2. 23.10.2018
 3. 20.11.2018
 4. 18.12.2018
 5. 22.01.2019
 6. 26.02.2019
 7. 19.03.2019
 8. 16.04.2019
 9. 21.05.2019
 10. 02.07.2019 (godz. 11:15)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)