mgr inż. Iwona Cieślowska-Glińska

Biuro Dziekana

Stanowisko: kierownik Biura Dziekana

Telefon: (22) 234-7507

E-mail: iwona.glinskaSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 162

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR