mgr Tomasz Rawski

Biuro Obsługi Projektów

Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Telefon kom.: 22 234 5504

E-mail: tomasz.rawskiSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 47

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR