Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

mgr Jadwiga Szuplewska

Zastępca Kierownika Administracyjnego Wydziału ds. Finansowych

Stanowisko: Zastępca Kierownika Administracyjnego Wydziału ds. Finansowych, Pełnomocnik Kwestora

Telefon: (22) 234-5797

E-mail: gosiaSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 321

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)