dr inż., prof. uczelni Monika Wielechowska

Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-5480

E-mail: mwielechowskaSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 202a

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR