dr inż. Anna Iuliano

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Stanowisko: adiunkt

Telefon: (22) 234-7670

E-mail: anna.iulianoSPAMFILTER@pw.edu.pl

Pawilon Technologii Chemicznej, pok. 36

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR