dr hab. inż., prof. uczelni Wioletta Raróg-Pilecka

Katedra Technologii Chemicznej

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-5766

E-mail: wioletta.pileckaSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 234

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR