Pełnomocnik Dziekana ds. programów międzynarodowych

dr hab. inż. Anna Krztoń-Maziopa, prof. uczelni
Katedra Chemii Nieorganicznej, pokój 411
Gmach Chemii
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
email: anna.maziopa@pw.edu.pl
tel: 22 234 5348

Godziny konsultacji:

wtorek 12.30-14.00
czwartek 15.00-17.00

Uwaga: Do czasu zakończenia obostrzeń epidemicznych studenci proszeni są o kontaktowanie się z Pełnomocnikiem przede wszystkim za pomocą form elektronicznych.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR