Szkoła doktorska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1 w roku akad. 2019/2020

Zgodnie z §198 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej.

Kształcenie doktoratów w dyscyplinach: nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz nauki fizyczne odbywa się w Politechnice Warszawskiej w Szkole Doktorskiej nr 1.

Uchwałą nr 352/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2019 roku, zostały przyjęte zasady rekrutacji (.pdf) do Szkoły Doktorskiej nr 1.

Uchwałą nr 353/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2019 roku, został przyjęty program kształcenia (.pdf) w Szkole Doktorskiej nr 1.

Informacje praktyczne dla kandydatów (.pdf) do Szkoły Doktorskiej nr 1 - rekrutacja 2019/2020

Tematy doktoratów (.pdf) w Szkole Doktorskiej nr 1 - rekrutacja 2019/2020

Opublikowano: 03.06.2019

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)