Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Osiągnięcia

Zespół z Wydziału Chemicznego Liderem Innowacyjności XIII edycji ARP Innovation Pitch

Zespół projektowy z Wydziału Chemicznego prowadzony przez dr hab. inż. Wiolettę Raróg-Pilecką, prof. PW, został Liderem Innowacyjności wyłonionym w ramach XIII edycji ARP Innovation Pitch organizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Celem wydarzenia było wyłonienie innowacyjnych rozwiązań dających szansę na współpracę z jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Polsce, jaką jest Grupa Azoty Puławy. Zespół projektowy zaprezentował wynalazek „Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku” opracowany w ramach realizowanego w latach 2014-2017 projektu PBS2/A1/13/2014 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

Opublikowano: 06.03.2018

Kolejna praca w Chemical Reviews

Młodzi pracownicy naukowi, mgr inż. Arkadiusz Kornowicz i dr inż. Daniel Prochowicz, współpracujący ze Środowiskowym Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii kierowanym przez prof. dr. hab. Janusza Lewińskiego opublikowali pracę przeglądową pt. „Interactions of Native Cyclodextrins with Metal Ions and Inorganic Nanoparticles: Fertile Landscape for Chemistry and Materials Science”. Artykuł ten ukazał się w Chemical Reviews (IF = 47.93) z końcem 2017 roku i ma już ponad 3000 odsłon (link do artykułu).

Opublikowano: 08.02.2018

Pracownicy naszego Wydziału opublikowali monografię

Pracownicy Katedry Biotechnologii Medycznej, zespołu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Brzózki przygotowali monografię pt. „Cardiac Cell Culture Technologies: Microfluidic and On-Chip Systems(ed. Z. Brzózka, E. Jastrzębska) wydaną nakładem wydawnictwa Springer. Współautorami dwóch rozdziałów są partnerskie zespoły prof. dr hab. Marii Ciemerych-Litwinienko z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. n. med. Macieja Kurpisza z Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Opublikowano: 02.02.2018

Artykuł pracowników naszego Wydziału na okładce czasopisma

Artykuł autorstwa mgr inż. Anny Kobuszewskiej z Katedry Biotechnologii Medycznej opublikowany w czasopiśmie SLAS Technology (IF=2.850), umieszczony jako "front cover" październikowego wydania w 2017 r., został wyróżniony i uznany jako jedno z najbardziej innowacyjnych osiągnięć naukowych opublikowanych w czasopiśmie w 2017 roku. (link)

Współautorami artykułu pt. Heart-on-a-Chip: An Investigation of the Influence of Static and Perfusion Conditions on Cardiac (H9C2) Cell Proliferation, Morphology, and Alignment są również Ewelina Tomecka, Kamil Żukowski, Elżbieta Jastrzębska, Michał Chudy, Artur Dybko, Philippe Renaud (EPFL, Szwajcaria) i Zbigniew Brzózka. Badania przedstawione w artykule realizowane są w ramach grantu LIDER, kierowanym przez dr inż. Elżbietę Jastrzębską.

Opublikowano: 02.02.2018

Nasz doktorant autorem korespondencyjnym artykułu na okładce Dalton Transactions!

Mgr inż. Artur Kasprzak, doktorant w Zakładzie Chemii Organicznej (promotor: dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Popławska) jest autorem korespondencyjnym artykułu pt. "Addition of azomethine ylides to carbon-encapsulated iron nanoparticles". Artykuł ten został opublikowany w czasopiśmie Dalton Transactions (IF=4.029) oraz został wyróżniony na okładce zeszytu z 7.10.2018 r. jako "back cover". Przedstawione badania realizowane są w ramach grantu NCN PRELUDIUM (nr 2016/21/N/ST5/00864), którego kierownikiem jest mgr Kasprzak. Badania przedstawione w artykule realizowane są w ramach współpracy naukowej naszego doktoranta z zespołem dr. hab. Michała Bystrzejewskiego, prof. UW oraz zespołu dr hab. Anny M. Nowickiej - oba zespoły działają na Wydziale Chemii UW. Link do publikacji (open access). Link do okładki.

Opublikowano: 04.01.2018

Nagroda za najlepsze wystąpienie ustne dla mgr inż. Anny Sobiepanek

Mgr inż. Anna Sobiepanek z Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą prezentację ustną w sesji "Nowe technologie biomedyczne" podczas VIII Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 16-17 grudnia 2017. Doktorantka została wyróżniona za wystąpienie pt. "Zastosowanie standardowej i uproszczonej metody bezznacznikowej do wczesnej diagnostyki czerniaka". Współautorami pracy są prof. dr hab. Małgorzata Lekka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie), dr Małgorzata Milner-Krawczyk oraz dr inż. Tomasz Kobiela. Doktorantka wykonuje pracę doktorską w zakładzie ZTBŚL pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Bretner oraz dr. inż. Tomasza Kobieli.

Opublikowano: 20.12.2017

Nagroda za pracę magisterską dla Absolwentki Naszego Wydziału

Pani mgr inż. Edyta Pęśko otrzymała II nagrodę w XXVII edycji konkursu prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, organizowanego przez Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich za pracę magisterską zatytułowaną: „Elektrochemiczna interkalacja jonów metali alkalicznych w strukturę warstwową chalkogenków metali przejściowych”.

Pani Edyta realizowała nagrodzoną pracę w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego pod kierunkiem dr inż. Anny Krztoń-Maziopy. Obecnie kontynuuje pracę naukową na studiach doktoranckich w tej samej jednostce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Opublikowano: 11.12.2017

Laureaci konkursu Złotej Kredy na Wydziale Chemicznych w roku akademickim 2016/2017

Tegorocznymi zdobywcami wyróżnienia „Złota Kreda 2017”, przyznawanego przez studentów dla najlepszych nauczycieli akademickich, zostali: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski (za prowadzenie wykładów) i dr hab. inż. Aldona Zalewska (za prowadzenie ćwiczeń/laboratoriów). Wręczenie nagród odbyło się 18 listopada podczas uroczystej gali w Małej Auli Gmachu Głównego, w ramach tegorocznych obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 23.11.2017

Seria okładek czasopism ilustrujących publikacje młodych naukowców z naszego Wydziału

Seria okładek naszych młodych naukowców z grupy prof. Lewińskiego, związanych z publikacjami w renomowanych czasopismach w okresie 2016-2017, które dotyczą prac finansowanych z projektów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki.

Opublikowano: 22.11.2017

Złoty Medal dla wynalazku „Promowany katalizator kobaltowy do niskotemperaturowej syntezy amoniaku” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków iENA 2017 w Norymberdze

Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków iENA 2017 Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty odbywającej się w dniach 2-5 listopada 2017 roku Złoty Medal otrzymał wynalazek „Promowany katalizator kobaltowy do niskotemperaturowej syntezy amoniaku”, opracowany przez zespół w składzie: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. PW; dr inż. Magdalena Zybert; mgr inż. Aleksandra Tarka we współpracy z naukowcami z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach: dr. Pawłem Kowalikiem, dr Katarzyną Antoniak-Jurak oraz mgr. Pawłem Wierciochem w ramach projektu badawczego „Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku” (PBS2/A1/13/2014) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

Podczas tegorocznej edycji Wystawy zaprezentowano 850 wynalazków z 31 krajów.

Opublikowano: 22.11.2017

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)