Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Osiągnięcia

ChKN Flogiston “Popularyzatorem Nauki 2016”

Chemiczne Koło Naukowe Flogiston zdobyło I nagrodę w konkursie PAP i MNiSW Popularyzator Nauki 2016. Na uroczystej gali, która odbyła się 15 grudnia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyplom oraz statuetkę odebrał zarząd koła: Dominik Gutowski, Zuzanna Klim oraz Patryk Tomaszewski.

Opublikowano: 20.12.2016

Nagroda za najlepsze wystąpienie ustne dla mgr inż. Anny Sobiepanek

Mgr inż. Anna Sobiepanek z Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą prezentacje ustną w sesji "Nowe technologie biomedyczne" podczas VII Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych. Konferencja odbyła się w Warszawa w dniach 10-11 grudnia 2016. Doktorantka została wyróżniona za wystąpienie pt. "Biosensory komórkowe jako narzędzia do wczesnej diagnostyki nowotworów złośliwych skóry" której współautorami są dr hab. Małgorzata Lekka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie), dr Małgorzata Milner-Krawczyk oraz dr inż. Tomasz Kobiela. Doktorantka wykonuje prace doktorską w zakładzie ZTBŚL pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Bretner oraz dr inż. Tomasza Kobieli.

Opublikowano: 16.12.2016

Inteligentne ochraniacze piłkarskie z PW Polskim Produktem Przyszłości

30 listopada 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki XIX edycji prestiżowego konkursu na „Polski Produkt Przyszłości”. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń wyróżnienie w kategorii „Produkt Przyszłości Konsorcjum Jednostka Naukowa - Przedsiębiorca” otrzymał projekt „Inteligentne Ochraniacze Piłkarskie” zgłoszony wspólnie przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Polsport S.A. z Bielska-Białej. Inteligentne ochraniacze piłkarskie zostały opracowane przez zespół badawczy pod kierownictwem Prof. dr. hab. inż. Mikołaja Szafrana w ramach projektu I Konkursu Programu Badań Stosowanych NCBiR.

Opublikowano: 08.12.2016

Laureaci konkursu Złotej Kredy na Wydziale Chemicznych PW w roku akademickim 2015/2016

Tegorocznymi zdobywcami wyróżnienia „Złota Kreda”, przyznawanego przez studentów dla „najlepszych prowadzących zajęcia” zostali: dr hab. Tadeusz Hofman, prof. nadzw. (za prowadzenie wykładów) i prof. dr hab. Krzysztof Krawczyk (za prowadzenie ćwiczeń/laboratoriów/projektów).

Wręczenie nagród odbyło się 19 listopada podczas uroczystej gali w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 05.12.2016

Prof. Zbigniew Florjańczyk Profesorem Honorowym AJD

23 listopada 2016 r. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk odebrał godność Profesora Honorowego Akademii Jana Długosza. Częstochowska uczelnia przyznanie tytułu ogłosiła podczas uroczystego posiedzenia Senatu.

Opublikowano: 30.11.2016

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską dla dr inż. Edyty Wawrzyńskiej

Nasza była doktorantka dr inż. Edyta Wawrzyńska został wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską.

Na uroczystości, która odbyła się 24 listopada 2016 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, w imieniu premier Beaty Szydło wręczył nagrody 44 naukowcom, w tym dwudziestu pięciu doktorantom. Pełna lista nagrodzonych - link.

Opublikowano: 28.11.2016

Kategoria A+ dla Wydziału Chemicznego PW

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Opublikowano: 14.11.2013

TOP 3 artykułów naszych pracowników!

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 05-10-2017):

1. K. Sołtys-Brzostek, M. Terlecki, K. Sokołowski, J. Lewiński, Chemical fixation and conversion of CO2 into cyclic and cage-type metal carbonates, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2017, 334, 199-231. IF: 12,239
2. R. Gawin, A. Kozakiewicz, P. Guńka, P. Dąbrowski, K. Skowerski, Bis(Cyclic Alkyl Amino Carbene) Ruthenium Complexes: A Versatile, Highly Efficient Tool for Olefin Metathesis, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2017, 56, 981-986. IF: 11,261
3. A. Kasprzak, M. Bystrzejewski, M. Koszytkowska-Stawińska, M. Popławska, Grinding-induced functionalization of carbon-encapsulated iron nanoparticles, GREEN CHEMISTRY, 2017, 19, 3510-3514. IF: 8,02

Opublikowano: 11.05.2013

TOP 3 artykułów naszych pracowników (2016)!

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 31-12-2016):

1. S. Guo, X. Zhu, D. Jańczewski, S.S.C. Lee, T. He, S.L.M. Teo, G.J. Vancso, Measuring protein isoelectric points by AFM-based force spectroscopy using trace amounts of sample, NATURE NANOTECHNOLOGY, 2016. IF: 35,267
2. D. Prochowicz, A. Kornowicz, I. Justyniak, J. Lewiński, Metal complexes based on cyclodextrins: synthesis and structural diversity, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2016, 306, 331-345. IF: 12,239
3. A.M. Cieślak, M. V. Pavliuk, L. D’Amario, M. Abdellah, K. Sokołowski, U. Rybinska, D.L.A. Fernandes, M.K. Leszczyński, F. Mamedov, A.M. El-Zhory, J. Föhlinger, A. Budinská, M. Wolska-Pietkiewicz, L. Hammarström, J. Lewiński, J. Sá, Ultra Long-Lived Electron-Hole Separation within Water-Soluble Colloidal ZnO Nanocrystals: Prospective Applications for Solar Energy Production, NANO ENERGY, 2016, 30, 187-192. IF: 11,553

Opublikowano: 11.05.2013

Wydział Chemiczny posiadał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w latach 2012-2017

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne posiadały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych w latach 2012-2017, od 2017 roku statusu nie przyznaje się.

Opublikowano: 13.01.2013

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)