Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Osiągnięcia

Złoty Medal dla wynalazku „Promowany katalizator kobaltowy do niskotemperaturowej syntezy amoniaku” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków iENA 2017 w Norymberdze

Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków iENA 2017 Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty odbywającej się w dniach 2-5 listopada 2017 roku Złoty Medal otrzymał wynalazek „Promowany katalizator kobaltowy do niskotemperaturowej syntezy amoniaku”, opracowany przez zespół w składzie: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. PW; dr inż. Magdalena Zybert; mgr inż. Aleksandra Tarka we współpracy z naukowcami z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach: dr. Pawłem Kowalikiem, dr Katarzyną Antoniak-Jurak oraz mgr. Pawłem Wierciochem w ramach projektu badawczego „Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku” (PBS2/A1/13/2014) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

Podczas tegorocznej edycji Wystawy zaprezentowano 850 wynalazków z 31 krajów.

Opublikowano: 22.11.2017

Nagroda dla naszej doktorantki

Doktorantka naszego Wydziału mgr inż. Magdalena Bartosiak uzyskała wyróżnienie w II Edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym. Organizatorem konkursu była Krajowa Rada Suplementów i Odżywek. Praca magisterska pt. "Oznaczanie witaminy B12 w naturalnych suplementach diety" została wykonana w Katedrze Chemii Analitycznej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Jankowskiego.

Opublikowano: 16.11.2017

Doktorantka z LPT nagrodzona podczas „XIV Szkoły Membranowej 2017”

W dn. 22–25 października 2017 r. w Wildze odbyła się „XIV Szkoła Membranowa, od badań podstawowych do wdrożenia”, podczas której I nagrodę za najlepszy plakat pt. „Optimization of the process of obtaining biodegradable, porous, polylactide bone implants” przyznano mgr inż. Joannie Trzaskowskiej (współautorzy: mgr inż. Monika Budnicka i dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur). Prezentowane wyniki są częścią jej pracy magisterskiej wykonanej w LPT pod opieką dr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur. Obecnie mgr inż. Joanna Trzaskowska wykonuje pracę doktorską w LPT WCh PW. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano: 01.11.2017

Dr inż. Paweł Borowiecki Laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

W dniu 26.10.2017 r. Premier Beata Szydło wręczyła nagrody 44 osobom za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Z satysfakcją informujemy, iż w gronie laureatów znalazł się pracownik naszego Wydziału, dr inż. Paweł Borowiecki, który został nagrodzony za pracę doktorską pt.: „Zastosowanie katalizy enzymatycznej do otrzymywania optycznie czynnych alkoholi drugorzędowych jako prekursorów w syntezie związków heterocyklicznych o potencjalnych właściwościach biologicznych”. Głównym celem badań wykonanych w ramach ww. dysertacji było opracowanie wysokowydajnych, praktycznych oraz przyjaznych dla środowiska metod syntezy nowych związków chemicznych o aktywności przeciwnowotworowej, przeciwgrzybicznej i przeciwbakteryjnej z zastosowaniem enzymów jako katalizatorów. Wyniki badań dr. inż. Borowieckiego powinny nie tylko zaowocować poszerzeniem dotychczasowej wiedzy teoretycznej z zakresu biotechnologii oraz chemii medycznej, ale również wymiernymi korzyściami dla całego społeczeństwa, wynikającymi głównie z możliwości otrzymywania nowej generacji leków o skuteczniejszym i bezpieczniejszym profilu działania przy użyciu innowacyjnych procedur enzymatycznych.

Promotorem pracy doktorskiej dr. Borowieckiego była Prof. dr hab. Maria Bretner, kierownik Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych.

Opublikowano: 27.10.2017

Wyniki oceny parametrycznej - Wydział Chemiczny PW otrzymał katagorię A+

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 16 października komunikat - wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za okres 2013-2016.
Nasz Wydział uzyskał najwyższą (tzw. wiodącą) kategorię A+ (jako jeden z dwóch Wydziałów Chemicznych w Polsce). Czekamy na ostateczną decyzję administracyjną przyznającą nam kategorię naukową.
Wyniki oceny parametrycznej są dostępne na stronie Ministerstwa.

Opublikowano: 19.10.2017

Nagroda publiczności za najlepszy poster na konferencji dla mgr inż. Anny Sobiepanek

Mgr inż. Anna Sobiepanek z Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych otrzymała nagrodę publiczności za najlepszy poster podczas międzynarodowej konferencji „Science: Polish Perspectives” Meetup Berlin, która odbyła się w dniach 13-14 października 2017 w Berlinie (Humboldt Graduate School). Organizatorem konferencji była Fundacja Polonium oraz partnerzy m.in. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasada RP w Berlinie, Polska Akademia Nauk, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Polski Fundusz Rozwoju.
Doktorantka została wyróżniona za poster pt. "AFM/QCM-D for theranostics of malignant melanoma" której współautorami są prof. dr hab. Małgorzata Lekka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie) oraz dr Małgorzata Milner-Krawczyk i dr inż. Tomasz Kobiela (ZTBŚL, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej). Doktorantka wykonuje prace doktorską w zakładzie ZTBŚL WCh PW pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Bretner oraz dr inż. Tomasza Kobieli.
Link do strony konferencji: https://www.sciencepolishperspectives.org/spp-meetup-berlin/

Opublikowano: 17.10.2017

Nagroda za pracę magisterską naszego studenta na zjeździe PTChem

Mgr inż. Artur Kasprzak otrzymał nagrodę za wyróżnioną pracę magisterską obronioną w 2016 roku. Nagroda została przyznana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i wręczona 17 września 2017, na 60 Zjeździe PTChem.
Praca pt. „Nowe sulfhydrylowe pochodne hybrydowych materiałów węglowych zbudowanych z magnetycznych nanokapsułek węglowych i polietylenoiminy oraz ich zastosowanie w reakcjach biokoniugacji” została wykonana w Zakładzie Chemii Organicznej pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Popławskiej.

Opublikowano: 20.09.2017

Akredytacja KAUT dla kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Opublikowano: 07.04.2017

TOP 3 artykułów naszych pracowników! (2018)

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 12-07-2018):

1. H. Zhang, C. Li, M. Piszcz, E. Coya, T. Rojo, L.M. Rodriguez-Martinez, M. Armand, Z. Zhou, Single lithium-ion conducting solid polymer electrolytes: Advances and perspectives, CHEMICAL SOCIETY REVIEWS, 2018, 46, 797-815. IF: 38,618
2. D. Kubicki, D. Prochowicz, A. Hofstetter, M. Saski, P. Yadav, D. Bi, N. Pellet, J. Lewinski, S.M. Zakeeruddin, M. Grätzel, L. Emsley, Formation of stable mixed guanidinium-methylammonium phases with exceptionally long carrier lifetimes for high efficiency lead iodide-based perovskite photovoltaics, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 140, 3345-3351. IF: 13,858
3. D. Prochowicz, P. Yadav, M. Saliba, D.J. Kubicki, M.M. Tavakoli, S.M. Zakeeruddin, J. Lewiński, L. Emsley, M. Grätzel, One-step Mechanochemical Incorporation of an Insoluble Cesium Additive for High Performance Planar Heterojunction Solar Cells, NANO ENERGY, 2018, 49, 523-528. IF: 12,343

Opublikowano: 11.05.2013

Wydział Chemiczny posiadał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w latach 2012-2017

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne posiadały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych w latach 2012-2017, od 2017 roku statusu nie przyznaje się.

Opublikowano: 13.01.2013

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)