Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Artykuł autorstwa naszego Doktoranta na okładce czasopisma Green Chemistry

Artykuł autorstwa mgr. inż. Artura Kasprzaka opublikowany został w czasopiśmie Green Chemistry (IF=9.125) oraz został umieszczony na okładce najnowszego wydania jako "inside back cover". Współautorami artykułu pt. "Grinding-induced functionalization of carbon-encapsulated iron nanoparticles" są dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, dr inż. Magdalena Popławska oraz dr hab. Michał Bystrzejewski (Wydział Chemiczny, UW). Badania przedstawione w artykule realizowane są w ramach grantu, którego kierownikiem jest mgr Kasprzak: NCN PRELUDIUM (nr 2016/21/N/ST5/00864). Mgr inż. Artur Kasprzak jest doktorantem w Zakładzie Chemii Organicznej i wykonuje pracę doktorską pod kierunkiem dr hab. inż. Marioli Koszytkowskiej-Stawińskiej i dr inż. Magdaleny Popławskiej.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)