Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Artykuł pracowników i studentów naszego Wydziału na okładce czasopisma

Artykuł autorstwa pracowników i studentów Zakładu Chemii Fizycznej, opublikowany w czasopiśmie Dalton Transactions (IF= 4.099), został umieszczony jako "inside front cover" wydania z dnia 28.11.2018 r. Autorami publikacji pt. "The effect of conformational isomerism on the optical properties of bis(8-oxyquinolato) diboron complexes with a 2,2′-biphenyl backbone" są Mateusz Urban, Patrycja Górka, Krzysztof Nawara, Krzysztof Woźniak, Krzysztof Durka i Sergiusz Luliński.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)