Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Nagroda za najlepszy poster dla dr. inż. Kamila Paduszyńskiego

Dr inż. Kamil Paduszyński z Zakładu Chemii Fizycznej, otrzymał nagrodę za poster pt. "COSMO-RS Method In Predicting Liquid-Liquid Equilibria in Ternary Systems of Ionic Liquids and Molecular Compounds – An Extensive Overview" przedstawiony podczas konferencji International Symposium on Solubility Phenomena, która odbyła się w dniach 15-20 lipca 2018 r. w Tours (Francja). Nagrodę pod patronatem IUPAC przyznano na podstawie ocen siedmiu niezależnych ekspertów z dziedziny fizykochemii i termodynamiki rozpuszczalników. Szczegółowy opis ocenionych badań można znaleźć w artykule opublikowanym w tym roku w czasopiśmie Journal of Physical Chemistry B.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)