Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Nagroda za prezentację posterową dla mgr inż. Justyny Wojcieszek

Mgr inż. Justyna Wojcieszek z Katedry Chemii Analitycznej otrzymała drugą nagrodę za prezentację posterową podczas międzynarodowej konferencji Spectr’Atom 2018 (Pau, Francja, 05-08.06.2018 roku). Doktorantka została nagrodzona za wystąpienie pt.: „Characterization and identification of zinc species lettuce (Lactuca sativa L.) using HPLC-ICP MS / ESI FT MSn techniques”.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)