Władze

Dziekan

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
tel.: (+48 22) 234-7507 lub (+48 22) 234-5758
fax.: (+48 22) 628-2741
e-mail: dziekan@ch.pw.edu.pl
 
Biuro Dziekana
czynne w godzinach: 8:30 - 15:30

Prodziekan ds. Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. Studiów

dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska, prof. uczelni
tel: (+48 22) 234 7379 lub (+48 22) 234 7372, e-mail: ewazyga@ch.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki

Kierownicy

Kierownik Studium Doktoranckiego - dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni

Kierownik Administracyjny Wydziału - mgr Krzysztof Strusiński

Z-ca Kierownika Administracyjnego Wydziału ds. Finansowych - mgr Małgorzata Szuplewska

Kierownik Biura Dziekana - mgr inż. Iwona Cieślowska-Glińska

Kierownik Dziekanatu - mgr inż. Gabriela Szczygieł

Pełnomocnicy Dziekana na kadencję 2020-2024

 1. Pełnomocnik ds. jakości kształcenia - prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński
 2. Pełnomocnik ds. praktyk studenckich - dr inż. Piotr Wieciński
 3. Pełnomocnik ds. współpracy z przemysłem - dr hab. inż. Andrzej Plichta, prof. uczelni
 4. Pełnomocnik ds. zamówień publicznych - dr inż. Elżbieta Oknińska
 5. Pełnomocnik ds. BHP – mgr inż. Agnieszka Wiśniewska
 6. Pełnomocnik ds. gospodarki substancjami chemicznymi i odpadami – dr inż. Marek Dąbrowski
 7. Pełnomocnik ds. funduszy strukturalnych - mgr Tomasz Rawski
 8. Pełnomocnik ds. programów międzynarodowych - dr hab. inż. Anna Krztoń-Maziopa, prof. uczelni
 9. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych - mgr Aleksandra Witkowska
 10. Pełnomocnik ds. informacji naukowej – dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. uczelni
 11. Pełnomocnik ds. stypendialnych i bytowych studentów – dr inż. Iwona Głuch-Dela
 12. Pełnomocnik ds. dydaktyki – dr inż. Monika Wielechowska
 13. Pełnomocnik ds. wykonania zadań dydaktycznych dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel
 14. Pełnomocnik ds. innowacji i komercjalizacji - mgr Marcin Koziorowski
 15. Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych - dr inż. Anna Iuliano
 16. Wydziałowy Rzecznik Zaufania - dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni
 17. Komisja ds. Promocji i Informacji - Przewodniczący: dr hab. inż. Leszek Niedzicki, Członkowie: dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, dr hab. inż. Tomasz Kobiela, prof. uczelni

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR