dr hab. inż., prof. uczelni Andrzej Plichta

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-5632

E-mail: andrzej.plichtaSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 319a

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR