Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydarzenia

Rekrutacja na studia doktoranckie 2017/2018

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

Termin zgłoszeń:

do 14 czerwca 2017 r. (I rekrutacja)

Test: 30 czerwca 2017 r., godz. 10:00, Audytorium Czochralskiego

do 1 września 2017 r. (II rekrutacja)

Test: 15 września 2017 r., godz. 10:00, Audytorium Czochralskiego

Więcej informacji na doktoranci.ch.pw.edu.pl w zakładce Rekrutacja.

Opublikowano: 09.05.2017

Zaproszenie na Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem 2017”

Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston” serdecznie zaprasza studentów oraz doktorantów i innych młodych naukowców z Naszego Wydziału, do udziału w 15. Międzynarodowym Kongresie Młodych Chemików „YoungChem 2017”. W trakcie Konferencji, która odbędzie się 11-15 października w ***Hotelu Victoria w Lublinie, każdy młody naukowiec będzie mógł zaprezentować wyniki swoich badań w formie prezentacji lub posteru oraz zapoznać się z badaniami innych uczestników oraz znanych i szanowanych profesorów z całego świata.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się na Oficjalnej Stronie Konferencji. (http://youngchem.com)

Opublikowano: 10.07.2017

XXVII Konkurs Prac Dyplomowych o nagrodę im. Prof. Jerzego I. Skowrońskiego

Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich ogłasza XXVII Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych. PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 2 listopada 2017. Szczegóły w oficjalnym ogłoszeniu (.pdf) .

Opublikowano: 11.07.2017

Film promocyjny Wydziału Chemicznego PW

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Opublikowano: 14.02.2017

Film promocyjny PW

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Opublikowano: 24.02.2016

Spotkanie wyjazdowe InterBioMed-2016

W dniach 25-26 listopada br. o ośrodku OSSA w okolicach Warszawy odbyło się pierwsze wyjazdowe spotkanie naukowców Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem spotkania, zdefiniowanym przez jego organizatorów w osobach prof. Marka Krawczyka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz prof. Zbigniewa Brzózki i prof. Elżbiety Malinowskiej z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (PW), była identyfikacja tematów badawczych, które mogą być podstawą wspólnych, interdyscyplinarnych projektów naukowych na rzecz medycyny. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt. Wśród słuchaczy obecni byli także goście ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnicy wysłuchali 22 prezentacji ( program spotkania (.pdf) ).
Efektem wymiany myśli i dyskusji podczas tego spotkania jest inicjatywa powołania do życia Platformy InterBioMed, zrzeszającej zespoły badawcze WUM, obu uczelni technicznych PW i WAT oraz SGGW. Kolejne spotkanie InterBioMed planowane jest na przełomie lutego/marca 2017 i odbędzie się w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT).
Zespoły, których badania posiadają potencjał aplikacyjny w obszarze inżynierii biomedycznej, biotechnologii i medycyny oraz są zainteresowane udziałem w Platformie InterBioMed, serdecznie zapraszamy do współpracy.
prof. Z. Brzózka (brzozka@ch.pw.edu.pl)
prof. E. Malinowska (ejmal@ch.pw.edu.pl)

Opublikowano: 28.11.2016

Wyniki rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2016/17

Po pierwszej turze zakończyła się rekrutacja na studia I stopnia prowadzone na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2016/17. Na kierunek Biotechnologia przyjęto 147 osób (próg przyjęć wyniósł 131 punktów). Na kierunek Technologia Chemiczna przyjęto 275 osób (próg przyjęć wyniósł 113 punktów). Wśród przyjętych jest 8 "olimpijczyków".
Osobom przyjętym na studia serdecznie gratulujemy.
Przypominamy o konieczności złożenia w dziekanacie wydziału zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów i przedstawienia dowodu wpłaty za legitymację studencką przed immatrykulacją wydziałową, która odbędzie się 29 września 2016 roku o godz. 10.00 w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 29.07.2016

Wręczenie dyplomów i nagród na uroczystej Radzie Wydziału

Na ostatniej Radzie Wydziału odbyła się uroczystość wręczenia brązowych medali i dyplomów 100-lecia Politechniki Warszawskiej pracownikom i emerytom Wydziału Chemicznego, szczególnie zasłużonych dla rozwoju dydaktyki, oraz pracownikom za znakomitą realizację zajęć dydaktycznych (najlepsze oceny w ankietach studenckich). Wręczono również złoty dyplom absolwenta Wydziału Chemicznego oraz dyplomy potwierdzające przyznanie specjalnych stypendiów naukowych KNOW dla studentów i doktorantów Wydziału Chemicznego PW.

Opublikowano: 04.12.2015

Porozumienie o współpracy z Northwestern Polytechnical University

W dniach 12.11-22.11.2015, na zaproszenie Northwestern Polytechnical University w Xi`an (Chiny), przebywał prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, kierownik Katedry Technologii Chemicznej. W czasie tego pobytu wygłosił 5 wykładów związanych z projektowaniem i otrzymywaniem zaawansowanych tworzyw ceramicznych oraz podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowej, wymianie pracowników, doktorantów i studentów pomiędzy Wydziałem Chemicznym PW i School of Materials Science and Engineering tej Uczelni. Na zdjęciu Prof. dr Hejun Li, dziekan School of Materials Science and Engineering w Northwestern Polytechnical University, podpisuje porozumienie o współpracy w obecności Prof. Mikołaja Szafrana.

Opublikowano: 28.11.2015

Technicznie Najlepsi!

W 2015 roku - roku obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej obchodzimy także 100-lecie Odnowienia Tradycji Wydziału Chemicznego, jednego z czterech najstarszych wydziałów naszej Uczelni.

Partnerem obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Wydziału Chemicznego jest firma BASF, która w 2015 roku obchodzi swoje 150-lecie istnienia.

Stulecie harmonogram obchodów WCh-PW (.pdf)

Opublikowano: 27.01.2015

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna