Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydarzenia

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1 w roku akad. 2019/2020

Zgodnie z §198 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej.
Kształcenie doktoratów w dyscyplinach: nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz nauki fizyczne odbywa się w Politechnice Warszawskiej w Szkole Doktorskiej nr 1.
Nowe zasady rekrutacji (.pdf) do Szkoły Doktorskiej nr 1.
Nowy program kształcenia (.pdf) w Szkole Doktorskiej nr 1.
Informacje praktyczne dla kandydatów (.pdf) do Szkoły Doktorskiej nr 1 - rekrutacja 2019/2020
Tematy doktoratów (.pdf) w Szkole Doktorskiej nr 1 - rekrutacja 2019/2020

Opublikowano: 03.06.2019

Zapytanie ofertowe - przedłużenie terminu składania ofert

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia oferty na opracowanie sylabusa i przygotowanie materiałów dydaktycznych do przedmiotu „Standaryzacja i normy techniczne”. Termin do 26 sierpnia 2019.

Pełna treść zapytania ofertowego (.docx)
Formularz ofertowy (.docx)

Opublikowano: 19.07.2019

Rozwiązanie konkursu na stypendium naukowe doktorant-stypendysta w projekcie OPUS 15 NEW

Komisja konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej do oceny wniosków i rozstrzygnięcia konkursu na stypendium naukowe na stanowisku doktorant-stypendysta do realizacji projektu badawczego NCN OPUS 15 (UMO-2018/29/B/ST4/00178) po zapoznaniu się z dokumentacją dostarczoną przez Kandydata i w wyniku przeprowadzonej oceny wniosku na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2019 r. podjęła decyzję o przyznaniu mgr. inż. Jackowi Sikorskiemu stypendium naukowego NCN na stanowisku doktorant-stypendysta.

Opublikowano: 23.08.2019

Konkurs na 2 stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS 8

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydatów na stanowisko doktorantów-stypendystów (2 stypendia) pt. „Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych” (kierownik Dr hab. inż., Prof. PW Patrycja Ciosek-Skibińska) w ramach projektu SONATA BIS 8 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Termin zgłaszania ofert 1 września.

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

Opublikowano: 24.07.2019

Zjazd Absolwentów Wydziału Chemicznego i Instytutu Inżynierii Chemicznej z lat 1969-1974 - 12 października 2019r.

Po 50 latach od rozpoczęcia studiów i zgodnie z tradycją spotkań w 1999, 2004, 2009 i 2014 roku proponujemy kolejny Zjazd Absolwentów.

Planujemy:
- w spotkanie pod AZ o godz. 12:00;
- w wieczorne spotkanie w hotelu Gromada o godz. 18:00.

Koleżanki i Koledzy zainteresowani udziałem proszeni są o pilny kontakt.

Jerzy Zakrzewski, tel. 609 314 949, jerzy_z@wp.pl
Maria Kalita (z d. Podkowińska), tel. 504 156 709, podkowin@o2.pl
Mikołaj Szafran, tel. (22) 234 55 86, szafran@ch.pw.edu.pl
Janusz Płocharski, tel. (22) 234 53 48, janusz@ch.pw.edu.pl

Opublikowano: 15.06.2019

Na Wydziale Chemicznym została zawiązana Platforma Bateryjna

W grudniu 2018 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej została oficjalnie powołona Platforma Materiałów Bateryjnych. W skład platformy wchodzą pracownicy większości Katedr i Zakładów Wydziału. Platforma ma za zadanie zintegrować wszystkich naukowców pracujących nad materiałami, metodami badawczymi i procesami związanymi z przechowywaniem energii aby zacieśnić współpracę i w perspektywie uzyskać efekt synergii.

Lista naukowców obejmuje członków siedmiu jednostek wydziałowych i kilkunastu grup badawczych. Pełna lista poniżej:

Opublikowano: 16.01.2019

Film promocyjny Wydziału Chemicznego PW

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Opublikowano: 14.02.2017

Film promocyjny PW

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Opublikowano: 24.02.2016

Portal Biura Karier PW wzbogacony o platformę kariery „Career Center”!

Drodzy Studenci i Absolwenci!
Odpowiadając na Wasze potrzeby Biuro Karier PW rozbudowało swój portal o platformę kariery „Career Center”.  Została ona dopasowana do Waszych indywidualnych preferencji i oczekiwań, co ułatwi Wam znalezienie najlepszych ofert i pracodawców z całej Europy, a także umożliwi szybką rejestrację na wydarzenia Biura Karier PW oraz na konsultacje z doradcami kariery.

Aby móc korzystać z wymienionych funkcjonalności należy dokonać ponownej rejestracji na stronie internetowej Biura Karier PW /zakładka Strefa Studenta/, uzupełnić profil oraz określić preferencje i kryteria wyszukiwania, dzięki którym treści i oferty będą dopasowane do Waszych zainteresowań. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ na tej podstawie będziecie widzieć dedykowane Wam wydarzenia i oferty pracy.

Platforma kariery jest dostępna w portalu Biura Karier PW, jako jedna z jego części, pod dotychczasowym adresem https://bk.pw.edu.pl

Opublikowano: 07.03.2019

KN Flogiston z pokazami na urodzinowym wykładzie charytatywnym Wiktora Niedzickiego

Charytatywne wykład i pokaz red. Wiktora Niedzickiego połączone z pokazami doświadczeń Koła Naukowego Flogiston z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej odbyły się w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego 21 lutego 2019 r. Akcja z okazji 70. urodzin red. Niedzickiego miała na celu pomoc w zbiórce środków na budowę Domu Ronalda McDonalda przy Szpitalu Pediatrycznym. Dom ma być miejscem dla dzieci długo przebywających
w szpitalu i ich rodziców, by tworzyć namiastkę "domu poza domem". Więcej o budowie Domu Ronalda McDonalda i imprezie charytatywnej z udziałem KN Flogiston na stronie FRM.

Opublikowano: 26.02.2019

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)