Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydarzenia

7th International Symposium on Metallomics NEW

Serdecznie zapraszamy do udziału w 7th International Symposium on Metallomics (www.metallomics2019.pl). Kolejna edycja odbędzie się w dniach 30 czerwca-3 lipca 2019 r. w Warszawie w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT). Konferencja organizowana jest pod patronatem Wydziału Chemicznego, zaproszenie do Komitetu Honorowego Konferencji przyjęli Prezes Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Royal Society of Chemistry.

Konferencja ta, organizowana cyklicznie co dwa lata (2007 Nagoya, 2009 Cincinnati, 2011 Munster, 2013 Oviedo, 2015 Pekin, 2017 Wiedeń), gromadzi zwykle około 300 uczestników z całego świata. Głównym tematem tego interdyscyplinarnego sympozjum jest rola metali w biologii i medycynie we wszystkich ważnych obszarach dla współczesnego społeczeństwa: żywności i medycynie, toksykologii środowiska i człowieka, fizjologii roślin i fitoremediacji oraz nauk biomedycznych.

Rejestracja do 31.01.2019 r.

Opublikowano: 16.10.2018

Informacja Zespołu Oceniającego PKA o spotkaniach z nauczycielami i studentami Wydziału Chemicznego NEW

24.10.2018 r. (środa)
12:00-13:30 - spotkanie ze studentami kierunku biotechnologia - Audytorium Mościckiego
13:30-14:30 - spotkanie z nauczycielami kierunku biotechnologia - Audytorium Średnie

25.10.2018 r. (czwartek)
12:00-13:45 - spotkanie ze studentami kierunku technologia chemiczna - Audytorium Średnie
13:45-14:45 - spotkanie z nauczycielami kierunku technologia chemiczna - Audytorium Mościckiego

Opublikowano: 23.10.2018

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Wiloch, 22.10.2018 r. godz. 14:15

Informujemy, że w dniu 22 października 2018 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Ignacego Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Magdaleny Wiloch
Badania właściwości redoks kompleksów wybranych peptydów z jonami miedzi (II)

Opublikowano: 03.10.2018

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Starzyk, 26.10.2018 r. godz. 13:15

Informujemy, że w dniu 26 października 2018 roku, o godz. 13:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Ignacego Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Ewy Starzyk
Lipofilizacja jako metoda modyfikacji transportu wybranych substancji hydrofilowych przez membrany lipidowe

Opublikowano: 12.10.2018

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Mai Haczyk-Więcek, 29.10.2018 r. godz. 14:15

Informujemy, że w dniu 29 października 2018 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Ignacego Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Mai Haczyk-Więcek
Badania potencjalnego działania przeciwnowotworowego wybranych kompleksów złota z wykorzystaniem hodowli komórkowych in vitro

Opublikowano: 10.10.2018

Konferencja naukowa "Edukacja - refleksje, problemy i perspektywy" 25.X.2018

Już niebawem zakończy się rejestracja na Konferencję Naukową Edukacja – refleksje, problemy i perspektywy, która odbędzie się 25 października 2018 roku w Warszawie.
Wydarzenie bez wątpienia będzie idealną okazją do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy z zakresu edukacji i wychowania.
Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego, a także zgłoszenia publikacji do monografii naukowej.
Ostatnia tura elektronicznej rejestracji prowadzona jest do 9 października 2018 roku.
Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia: www.konferencja-edukacja.pl
Plakat (.pdf) reklamujący wydarzenie.

Opublikowano: 03.10.2018

Zapytania ofertowe

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć pt.  „Zastosowanie HPLC UV-Vis i ESI MS do identyfikacji związków barwnych pochodzenia naturalnego” w języku polskim w ramach zadań praktycznych w formie projektowej „HPLC i techniki sprzężone”.

Pełna treść zapytania ofertowego (.doc)

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć pt.  „Application of RPLC-UV-Vis-ESI MS for identification of organic dyes of natural origin w języku angielskim w ramach zadań praktycznych w formie projektowej „HPLC and hyphenated techniques”.

Pełna treść zapytania ofertowego (.doc)

Opublikowano: 10.10.2018

Konkurs na najlepszą prace dyplomową dotyczącą suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Rada Ekspercka Krajowej Rady Suplementów i Odżywek ogłasza III edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym. Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie.
Prace dyplomowe oznaczają prace na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktorskim.

Pismo do uczelni (.pdf)
Regulamin konkursu (.pdf)
Formularz zgłoszeniowy (.doc)

Opublikowano: 02.02.2018

Film promocyjny Wydziału Chemicznego PW

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Opublikowano: 14.02.2017

Film promocyjny PW

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Opublikowano: 24.02.2016

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)