Wydarzenia

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zdalnie do końca semestru

Zajęcia dydaktyczne semestru letniego prowadzone są zdalnie do końca semestru, zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW.
Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich obowiązuje przez 60 dni po zakończeniu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, bez konieczności potwierdzania ich ważności.
Terminy zaliczeń i egzaminów są zgodne z harmonogramem roku akademickiego ustalonego Zarządzeniem Rektora 25/2019. Obowiązuje termin sesji jesiennej 1-15 września.
Zaliczenia i egzaminy będą odbywały się za pomocą platform cyfrowych.
Lista przedmiotów realizowanych zdalnie znajduje się pod linkiem: https://ncloud.ch.pw.edu.pl/index.php/s/M2Q6cYmw4iZfQK4
Obsługa studentów przez Dziekanat odbywa się drogą mailową.
Szczegóły działalności uczelni określają Zarządzenia Rektora 32/2020 i 33/2020.

Opublikowano: 11.03.2020

Wybory na kadencje 2020-2024

Opublikowano: 13.03.2020

Program Stażowy „Energia dla Przyszłości” - V edycja

Ministerstwo Klimatu oraz spółki energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. organizują V edycję Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”. Rekrutacja rozpoczęła się 23 czerwca 2020 r. i trwa do 23 lipca 2020 r. Szczegóły w "więcej...".

Opublikowano: 25.06.2020

Konkurs NCBiR Szybka Ścieżka - „Koronawirusy”

NCBiR zachęca do brania udziału w konkursie Szybka Ścieżka - „Koronawirusy” w trzech obszarach tematycznych (Diagnostyka, Leczenie, Profilaktyka). O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Budżet konkursu to 200 mln zł. Zgłoszone do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r do godz. 12.00 i będzie podzielony jest na 3 rundy.
Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Szczegółowe informacje nt. konkursu w "więcej" i na stronie NCBiR.

Opublikowano: 08.04.2020

Konkurs na stanowiska „doktorant stypendysta” w projekcie NCN SONATA BIS

W ramach projektu NCN SONATA BIS-9 „Badania nad zastosowaniem systemów Lab-on-a-chip do analizy regeneracji komórek serca.” (kierownik projektu dr hab. inż., prof. PW Elżbieta Jastrzębska) do 30 lipca 2020 r. zbierane są oferty na dwa stanowiska "doktorant stypendysta". Tematyka projektu dotyczy badania niedotlenienia komórek serca i ich regeneracji w oparciu o komórki macierzyste w nowoopracowanym systemie Lab-on-a-chip. Realizacja projektu odbywać się będzie w interdyscyplinarnym zespole, we współpracy z Wydziałem ICHiP PW oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć stosowane dokumenty mailowo na adres ejastrzebska@ch.pw.edu.pl:
Warunki zatrudnienia:
• umowa stypendialna ok. 3000 PLN/miesiąc
Możliwe dodatkowe stypendium ze Szkoły Doktorskiej (2100 zł/miesiąc, po pozytywnej ocenie śródokresowej stypendium może wzrosnąć do ok. 3500 PLN/miesiąc).
• Data rozpoczęcia: 01.10.2020 r.
• Okres zatrudnienia: minimum 36 miesięcy

Termin składania ofert: 31.07.2020 r.

Więcej informacji w ogłoszeniu (.pdf) .

Opublikowano: 06.05.2020

Konkurs na stanowisko „doktorant stypendysta” w projekcie Narodowego Centrum Nauki

W projekcie PoCoDi (Amphiphilic Polymers for the Controlled Disruption of cell membrane: stimuli responsive action, activity against Mycobacterium) zajmujemy się polimerami zaburzającymi błonę lipidową komórek. Szczególnie interesują nas nowe makromolekuły, które można wykorzystać do walki z antybiotykoopornymi szczepami bakterii oraz biofizyczny mechanizm ich działania. Poszukujemy entuzjastów, lubiących pracę w multidyscyplinarnym zespole na pograniczu chemii, mikrobiologii i biofizyki. Główne zadania badawcze to synteza polimerowych czynników przeciwbakteryjnych, badania ich interakcji z modelowymi membranami komórkowymi, fizykochemiczna charakterystyka oddziaływań polimer – błona komórkowa oraz badania mikrobiologiczne.

Zgłoszenia do dnia 28 sierpnia 2020.

Szczegóły w "Więcej >>".

Opublikowano: 08.06.2020

Konkurs na stanowisko „doktorant stypendysta” w projekcie NCN SONATA BIS

Celem projektu SONATA BIS „Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych” (kierownik Dr hab. inż., prof. uczelni Patrycja Ciosek-Skibińska) jest opracowanie i określenie możliwości analitycznych macierzy (nano)softsensorów.

Data rozpoczęcia: 01.10.2020 r.
Okres zatrudnienia: maksymalnie 48 miesięcy
Kontakt: Dr hab. inż., prof. uczelni Patrycja Ciosek-Skibińska pciosek@ch.pw.edu.pl
Termin składania ofert: 26 sierpnia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email pciosek@ch.pw.edu.pl (tytuł maila SONATA BIS – doktorant)

Pozostałe informacje w "więcej...".

Opublikowano: 26.06.2020

Drzwi Otwarte online - 1 lipca

Kolejna edycja wydarzenia Dni Otwarte dla kandydatów odbędzie się w dniu, w którym ruszają zapisy na studia w Politechnice Warszawskiej - 1 lipca. Podczas wirtualnego spotkania skupimy się nie tylko na zagadnieniach rekrutacyjnych. Będziemy tłumaczyć, wyjaśniać i rozwiewać wątpliwości dotyczące zarówno naboru, jak i samych studiów oraz szeroko pojętego życia studenckiego. Wydział Chemiczny PW organizuje prezentacje, dzięki którym kandydaci dowiedzą się, jak wyglądają studia na kierunkach prowadzonych przez nasz Wydział. Informacje o wydarzeniu można znaleźć na: https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Aktualnosci/Drzwi-Otwarte-online-czesc-druga

Opublikowano: 24.06.2020

Liczne projekty bateryjne na Wydziale Chemicznym PW

Nagrodę Nobla z chemii w 2019 roku przyznano za stworzenie i rozwój baterii litowo-jonowych. To zwiększyło zainteresowanie tym tematem oraz wpłynęło na przyspieszenie badań, także na Politechnice Warszawskiej. W jakie projekty bateryjne zaangażowani są specjaliści z naszego Wydziału Chemicznego?

Cały artykuł o projektach bateryjnych realizowanych na Wydziale Chemicznym PW do przeczytania w cyklu Badania-Innowacje-Technologie na stronie głównej PW

Opublikowano: 22.05.2020

Wydział Chemiczny pomaga w dostarczaniu maseczek dla warszawskich szpitali

We współpracy z Fundacją Jeden Muranów (członek Partnerstwa "Przepis na Muranów"), która szyje maseczki, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej pomaga w dostarczaniu maseczek dla warszawskich szpitali. Dzięki wypożyczonym przez Wydział Chemiczny suszarkom możliwe jest ekspresowe odkażanie dużych partii maseczek. Po uszyciu są one dezynfekowane w suszarkach i mogą szybciej trafić do potrzebujących pracowników i pacjentów.

Wszystkim chorym życzymy zdrowia i trzymamy kciuki za pracowników służby zdrowia.

Opublikowano: 14.05.2020

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)