Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydarzenia

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1 w roku akad. 2019/2020

Zgodnie z §198 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej.

Kształcenie doktoratów w dyscyplinach: nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz nauki fizyczne odbywa się w Politechnice Warszawskiej w Szkole Doktorskiej nr 1.

Uchwałą nr 352/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2019 roku, zostały przyjęte zasady rekrutacji (.pdf) do Szkoły Doktorskiej nr 1.

Uchwałą nr 353/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2019 roku, został przyjęty program kształcenia (.pdf) w Szkole Doktorskiej nr 1.

Szczegółowe informacje podane zostaną w najbliższym czasie.

Opublikowano: 03.06.2019

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa M. Borysa, 17.06.2019 r. godz. 11:15

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2019 roku, o godz. 11:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr. inż. Krzysztofa M. Borysa
Synthesis and investigation of selected properties of oxaboroles

Opublikowano: 06.06.2019

Seminarium wydziałowe dr. hab. inż. Michała Chudego, prof. PW - 18.06.2019, godz. 14:15

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na seminarium wydziałowe dr. hab. inż. Michała Chudego, prof. PW (Katedra Biotechnologii Medycznej) pt. "Mikrosystemy - (mini)sukcesy wpuszczone w mikrokanał", które odbędzie się w dniu 18.06.2019 (wtorek) o godz. 14:15 w Audytorium Mościckiego, Gmach Technologii Chemicznej.

Opublikowano: 07.06.2019

Zjazd Absolwentów Wydziału Chemicznego i Instytutu Inżynierii Chemicznej z lat 1969-1974 - 12 października 2019r. NEW

Po 50 latach od rozpoczęcia studiów i zgodnie z tradycją spotkań w 1999, 2004, 2009 i 2014 roku proponujemy kolejny Zjazd Absolwentów.

Planujemy:
- w spotkanie pod AZ o godz. 12:00;
- w wieczorne spotkanie w hotelu Gromada o godz. 18:00.

Koleżanki i Koledzy zainteresowani udziałem proszeni są o pilny kontakt.

Jerzy Zakrzewski, tel. 609 314 949, jerzy_z@wp.pl
Maria Kalita (z d. Podkowińska), tel. 504 156 709, podkowin@o2.pl
Mikołaj Szafran, tel. (22) 234 55 86, szafran@ch.pw.edu.pl
Janusz Płocharski, tel. (22) 234 53 48, janusz@ch.pw.edu.pl

Opublikowano: 15.06.2019

Na Wydziale Chemicznym została zawiązana Platforma Bateryjna

W grudniu 2018 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej została oficjalnie powołona Platforma Materiałów Bateryjnych. W skład platformy wchodzą pracownicy większości Katedr i Zakładów Wydziału. Platforma ma za zadanie zintegrować wszystkich naukowców pracujących nad materiałami, metodami badawczymi i procesami związanymi z przechowywaniem energii aby zacieśnić współpracę i w perspektywie uzyskać efekt synergii.

Lista naukowców obejmuje członków siedmiu jednostek wydziałowych i kilkunastu grup badawczych. Pełna lista poniżej:

Opublikowano: 16.01.2019

Film promocyjny Wydziału Chemicznego PW

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Opublikowano: 14.02.2017

Film promocyjny PW

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Opublikowano: 24.02.2016

Portal Biura Karier PW wzbogacony o platformę kariery „Career Center”!

Drodzy Studenci i Absolwenci!
Odpowiadając na Wasze potrzeby Biuro Karier PW rozbudowało swój portal o platformę kariery „Career Center”.  Została ona dopasowana do Waszych indywidualnych preferencji i oczekiwań, co ułatwi Wam znalezienie najlepszych ofert i pracodawców z całej Europy, a także umożliwi szybką rejestrację na wydarzenia Biura Karier PW oraz na konsultacje z doradcami kariery.

Aby móc korzystać z wymienionych funkcjonalności należy dokonać ponownej rejestracji na stronie internetowej Biura Karier PW /zakładka Strefa Studenta/, uzupełnić profil oraz określić preferencje i kryteria wyszukiwania, dzięki którym treści i oferty będą dopasowane do Waszych zainteresowań. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ na tej podstawie będziecie widzieć dedykowane Wam wydarzenia i oferty pracy.

Platforma kariery jest dostępna w portalu Biura Karier PW, jako jedna z jego części, pod dotychczasowym adresem https://bk.pw.edu.pl

Opublikowano: 07.03.2019

KN Flogiston z pokazami na urodzinowym wykładzie charytatywnym Wiktora Niedzickiego

Charytatywne wykład i pokaz red. Wiktora Niedzickiego połączone z pokazami doświadczeń Koła Naukowego Flogiston z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej odbyły się w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego 21 lutego 2019 r. Akcja z okazji 70. urodzin red. Niedzickiego miała na celu pomoc w zbiórce środków na budowę Domu Ronalda McDonalda przy Szpitalu Pediatrycznym. Dom ma być miejscem dla dzieci długo przebywających
w szpitalu i ich rodziców, by tworzyć namiastkę "domu poza domem". Więcej o budowie Domu Ronalda McDonalda i imprezie charytatywnej z udziałem KN Flogiston na stronie FRM.

Opublikowano: 26.02.2019

Wystawa poświęcona Profesor Danieli Buzie

W związku z niedawną dziesiątą rocznicą śmierci Pani dr hab. Danieli Buzy, prof. PW, wieloletniego kierownika Zakładu Chemii Organicznej naszego Wydziału, Biblioteka Wydziału Chemicznego przygotowała interesującą wystawę, poświęconą Pani Profesor i jej dorobkowi naukowemu. W korytarzu obok biblioteki (I piętro, gmach Chemii) zostały wywieszone plansze zawierające informacje, zdjęcia Pani Profesor Buzy, a także kopie fragmentów jej niektórych prac naukowych. Pracownicy Zakładu Chemii Organicznej bardzo zachęcają pracowników i studentów naszego Wydziału do zapoznania się z tym fragmentem naszej historii i wyrażają gorące podziękowania pracownikom Biblioteki Wydziału Chemicznego za przygotowanie tej wystawy.

Opublikowano: 20.02.2019

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)