Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydarzenia

Seminarium wydziałowe dr. inż. Piotra Bujaka - wtorek, 28.11.17, godz. 15:15 NEW

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na seminarium wydziałowe dr. inż. Piotra Bujaka (Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska) pt. "Nowe nanomateriały nieorganiczne i organiczne o kontrolowanych właściwościach elektronowych i luminescencyjnych: otrzymywanie, badania spektroskopowe, strukturalne i elektrochemiczne oraz przykłady zastosowań", które odbędzie się we wtorek, 28 listopada 2017, o godz. 15:15 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej.

Opublikowano: 20.11.2017

Maria Skłodowska-Curie w 150. rocznicę urodzin: odkrywanie ciekawe niesłychanie

Wystawa prezentowana z okazji obchodów Święta Politechniki Warszawskiej oraz z okazji obchodów 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie towarzysząca Międzynarodowej Konferencji "Medicina-Scientia-Cultura" odbywającej się w dn. 6-8.11.2017 r. Organizatorem wystawy jest Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.
Otwarcie wystawy: 6 listopada 2017 r. - prapremiera, 15 listopada 2017 r. - premiera.
Miejsce: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, I piętro (do 16.11.), II piętro (od 17.11.)

Opublikowano: 15.10.2017

Konkurs na stypendia naukowe dla studentów

W ramach projektu badawczego NCN nr 2016/21/B/ST5/00126 pt. „Polimery hybrydowe utworzone z organicznych fosforanów cynku, wapnia i magnezu: synteza, struktura, właściwości i zastosowanie w kompozytach polimerowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk), poszukiwani są kandydaci na dwa stanowiska student-stypendysta.
Okres pracy w projekcie: 6 miesięcy
Planowany początek zatrudnienia: 01.01.2018
Termin i sposób składania dokumentów: 01.12.2017, g. 12:00, osobiście.

Pełna treść ogłoszenia (.pdf) - informacje o wymaganiach, obowiązkach i wymaganych dokumentach do złożenia

Opublikowano: 13.11.2017

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Sobieckiej, 27.11.2017 r. godz. 15:15

Informujemy, że w dniu 27 listopada 2017 roku, o godz. 15:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Agnieszki Sobieckiej
Nowe pochodne kwasu winowego o potencjalnym zastosowaniu w kosmetyce

Opublikowano: 06.11.2017

Film promocyjny Wydziału Chemicznego PW

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego Wydziału Chemicznego PW.
Film można obejrzeć tutaj.

Opublikowano: 14.02.2017

Film promocyjny PW

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Opublikowano: 24.02.2016

Spotkanie wyjazdowe InterBioMed-2016

W dniach 25-26 listopada br. o ośrodku OSSA w okolicach Warszawy odbyło się pierwsze wyjazdowe spotkanie naukowców Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem spotkania, zdefiniowanym przez jego organizatorów w osobach prof. Marka Krawczyka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz prof. Zbigniewa Brzózki i prof. Elżbiety Malinowskiej z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (PW), była identyfikacja tematów badawczych, które mogą być podstawą wspólnych, interdyscyplinarnych projektów naukowych na rzecz medycyny. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt. Wśród słuchaczy obecni byli także goście ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnicy wysłuchali 22 prezentacji ( program spotkania (.pdf) ).
Efektem wymiany myśli i dyskusji podczas tego spotkania jest inicjatywa powołania do życia Platformy InterBioMed, zrzeszającej zespoły badawcze WUM, obu uczelni technicznych PW i WAT oraz SGGW. Kolejne spotkanie InterBioMed planowane jest na przełomie lutego/marca 2017 i odbędzie się w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT).
Zespoły, których badania posiadają potencjał aplikacyjny w obszarze inżynierii biomedycznej, biotechnologii i medycyny oraz są zainteresowane udziałem w Platformie InterBioMed, serdecznie zapraszamy do współpracy.
prof. Z. Brzózka (brzozka@ch.pw.edu.pl)
prof. E. Malinowska (ejmal@ch.pw.edu.pl)

Opublikowano: 28.11.2016

Wręczenie dyplomów i nagród na uroczystej Radzie Wydziału

Na ostatniej Radzie Wydziału odbyła się uroczystość wręczenia brązowych medali i dyplomów 100-lecia Politechniki Warszawskiej pracownikom i emerytom Wydziału Chemicznego, szczególnie zasłużonych dla rozwoju dydaktyki, oraz pracownikom za znakomitą realizację zajęć dydaktycznych (najlepsze oceny w ankietach studenckich). Wręczono również złoty dyplom absolwenta Wydziału Chemicznego oraz dyplomy potwierdzające przyznanie specjalnych stypendiów naukowych KNOW dla studentów i doktorantów Wydziału Chemicznego PW.

Opublikowano: 04.12.2015

Porozumienie o współpracy z Northwestern Polytechnical University

W dniach 12.11-22.11.2015, na zaproszenie Northwestern Polytechnical University w Xi`an (Chiny), przebywał prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, kierownik Katedry Technologii Chemicznej. W czasie tego pobytu wygłosił 5 wykładów związanych z projektowaniem i otrzymywaniem zaawansowanych tworzyw ceramicznych oraz podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowej, wymianie pracowników, doktorantów i studentów pomiędzy Wydziałem Chemicznym PW i School of Materials Science and Engineering tej Uczelni. Na zdjęciu Prof. dr Hejun Li, dziekan School of Materials Science and Engineering w Northwestern Polytechnical University, podpisuje porozumienie o współpracy w obecności Prof. Mikołaja Szafrana.

Opublikowano: 28.11.2015

Technicznie Najlepsi!

W 2015 roku - roku obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej obchodzimy także 100-lecie Odnowienia Tradycji Wydziału Chemicznego, jednego z czterech najstarszych wydziałów naszej Uczelni.

Partnerem obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Wydziału Chemicznego jest firma BASF, która w 2015 roku obchodzi swoje 150-lecie istnienia.

Stulecie harmonogram obchodów WCh-PW (.pdf)

Opublikowano: 27.01.2015

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)