Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Osiągnięcia

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna ponownie najlepszymi kierunkami inżynierskimi w rankingu Perspektyw

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2019. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już trzeci raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 7 z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Opublikowano: 11.07.2019

Dyplomantka z naszego Wydziału z nagrodą na konferencji Nauka-Przemysł

Pani inż. Anna Arbaszewska z Zakładu Chemii Organicznej otrzymała III nagrodę w konkursie na najlepszy poster na Ogólnopolskim Sympozjum Nauka i Przemysł - Metody Spektroskopowe w Praktyce, Nowe wyzwania i Możliwości za pracę pt. "Selektywna redukcja grup nitrowych w pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny". Autorami pracy byli A. Arbaszewska, P. Tobiasz, F. Borys, E. Joachimiak, H. Fabczak i H. Krawczyk.

Opublikowano: 04.07.2019

Pracownik naszego Wydziału członkiem Komitetu doradczego Euroboron

W dniach 24-27.06.2019 w Montpellier (Francja) odbyła się 8th European Conference on Boron Chemistry EUROBORON8. Jest ona jedną z ważniejszych konferencji międzynarodowych poświęconych chemii boru. Konferencje są organizowane co 3 lata, a EUROBORON6, która odbyła się w 2013 r. w Radziejowicach pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej, była zorganizowana przez zespół z naszego Wydziału.

Podczas tegorocznego spotkania Prof. Agnieszka Adamczyk-Woźniak została wybrana na członka International Advisory Committee tej konferencji, w skład którego wchodzi 16 przedstawicieli 7 krajów europejskich.

Opublikowano: 01.07.2019

Doktorant Wydziału laureatem prestiżowej nagrody

Mgr inż. Artur Kasprzak, Doktorant z Zakładu Chemii Organicznej, zdobywcą Nagrody im. W. Świętosławskiego III-go stopnia przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. Nagroda III stopnia przyznawana jest naukowcom do 30 roku życia, którzy wykazali się wyróżniającymi osiągnięciami badawczymi w dziedzinie nauk chemicznych. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czwartek 6 czerwca 2019 r. o godz. 17:30 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej.

Opublikowano: 05.06.2019

Pracownik ZChF laureatem Nagrody Świętosławskiego!

Adiunkt z Zakładu Chemii Fizycznej, dr inż. Kamil Paduszyński, uzyskał Nagrodę im. W. Świętosławskiego II-go stopnia przyznawaną przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Nagrodę tę przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe dziedzinie chemii, technologii chemicznej i nauk pokrewnych. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czwartek 6 czerwca 2019 r. o godz. 17:30 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej.

Opublikowano: 04.06.2019

Reaching Milestones: Artykuł naszych doktorantów na okładce prestiżowego czasopisma Chem. Eur. J.

Publikacja „Reaching Milestones in the Oxygenation Chemistry of Magnesium Alkyls: towards Intimate States of O2 Activation and the First Monomeric Well‐Defined Magnesium Alkylperoxide” autorstwa doktorantów mgr. inż. Tomasza Pietrzaka i mgr. inż. Michała Terleckiego, promotor prof. Janusz Lewiński, została wyróżniona jako Cover Feature w czasopiśmie Chem. Eur. J.. W przedmiotowej pracy Doktoranci otrzymali i scharakteryzowali strukturalnie pierwszy monomeryczny związek alkilonadtlenkowy magnezu. Część badań eksperymentalnych została również wykonana przez inż. Łukasza Kapuśniaka, studenta naszego Wydziału, oraz Jiwon Park z Massachusetts Institute of Technology, stypendystkę Fulbrighta, która spędziła 9 m-cy w grupie prof. Lewińskiego. Link do artykułu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201805180

Opublikowano: 27.05.2019

Doktorantka KBŚLiK wyróżniona za prezentacje ustną podczas konferencji Symbioza

Mgr Róża Szatkowska (promotor Prof. Joanna Cieśla, promotor pomocniczy Dr inż. Małgorzata Adamczyk) otrzymała wyróżnienie podczas VIII edycji Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego „Symbioza” im. Prof. Krzysztofa Szewczyka. Wyróżnienie zostało przyznawane za prezentację wyników prac badawczych „What is the connection of tRNA synthesis with storage carbohydrates in Saccharomyces cerevisiae”. Serdecznie gratulujemy.

Konferencja odbyła się w dniach 17-19 maja 2019 roku na terenie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Konferencja gościła znamienitych, zagranicznych naukowców m.in. Prof. Gretchen Edwalds-Gibert z Claremont McKenna i Scripps Colleges, California, USA oraz Prof. Dr. Med. Thomas Cremer z Ludwig Maximmilians University, Munich, Germany. https://msb.symbioza.edu.pl/pl/

Opublikowano: 23.05.2019

Doktorant naszego wydziału laureatem programu NAWA

Mgr inż. Mateusz Urban, doktorant Zakładu Chemii Fizycznej, został laureatem programu NAWA im. W. Iwanowskiej zdobywając pierwsze miejsce na liście rankingowej konkursu nr 15/2018 z dnia 09.10.2018. W ramach tego programu sfinansowany zostanie jego staż naukowy na Uniwersytecie w Durham (Angila) w grupie prof. Andy'ego Monkmana, gdzie będzie zajmował się materiałami luminescencyjnymi wykazującymi właściwości TADF oraz ich zastosowaniem w diodach OLED.

Opublikowano: 08.05.2019

Artykuł pracowników i doktoranta naszego Wydziału ukazał się w prestiżowym Coordination Chemistry Reviews (IF = 13.324)

W czasopiśmie Coordination Chemistry Reviews (389 (2019) 19-58) został opublikowany artykuł pod tytułem “Half-Sandwich Ni(II) complexes [Ni(Cp)(X)(NHC)]: from an underestimated discovery to a new chapter in organonickel chemistry”, którego autorami są: dr inż. Łukasz Banach (Zakład Chemii Organicznej), dr inż. Piotr A. Guńka (Katedra Chemii Nieorganicznej), prof. dr hab. inż. Janusz Zachara (Katedra Chemii Nieorganicznej) i dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz (Zakład Chemii Organicznej).

Opublikowano: 16.04.2019

Doktorantka KChiTP wyróżniona w konkursie IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student-Wynalazca"

Zgłoszenie mgr inż. Moniki Budnickiej zostało wyróżnione w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student-Wynalazca", organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Nagrodzono rozwiązanie "Sposób wytwarzania dynamicznego substytutu kości gąbczastej wraz z powiązanymi rozwiązaniami". Ocenie podlegały trzy zgłoszenia patentowe dotyczące wytwarzania i modyfikacji polilaktydowego nośnika osocza bogatopłytkowego do regeneracji kości. Zgłoszenia patentowe są efektem prac prowadzonych w ramach pracy doktorskiej Pani Moniki pod opieką dr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur oraz prof. dr hab. inż. Ludwika Synoradzkiego.

Opublikowano: 16.04.2019

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)