Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Osiągnięcia

Doktoranci naszego Wydziału obalają jeden z podręcznikowych dogmatów chemii metaloorganicznej

Utlenianie związków metaloorganicznych metali grup głównych i pokrewnych pozostaje przedmiotem intensywnych badań od ponad 160 lat i wciąż budzi liczne kontrowersje Najnowsze badania prowadzone w grupie prof. Lewińskiego wykazały, że związki alkilonadtlenkowe cynku ROOZn(L) nie reagują zarówno z wyjściowymi kompleksami alkilowymi RZn(L), jak i związkami R2Zn Wyniki te podważają jeden z podręcznikowych dogmatów, zakładający, że tego typu reakcje metatezy są odpowiedzialne za powstawanie związków alkoksylowych metali. Ponadto wykazano, że za olbrzymią różnorodność produktów utleniania odpowiedzialny jest homolityczny rozpad wiązania O-O. Przełomowe wyniki zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Angewandte. Chemie. Link do artykułu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201904380

Opublikowano: 07.10.2019

Studentka Wydziału Chemicznego na European Photon and Neutron Science Campus

W dniach 1-28.09.2019 w Grenoble (Francja) odbyła się szósta edycja „ESRF/ILL International Student Summer Programme on X-Ray and Neutron Science". W trakcie programu 18 studentów z Europy wyłonionych w konkursie zapoznawało się z metodami badań z użyciem neutronów i promieniowania rentgenowskiego, a także brało udział w badaniach aktualnie prowadzonych w jednostkach organizujących.

Podczas tegorocznej edycji studentka naszego Wydziału, Dorota Osowicka, pracowała w Zespole Spektroskopii badając kompleksy polielektrolitów i surfaktantów. Pani Dorota wykonuje aktualnie pracę inżynierską wykorzystującą badania rentgenostrukturalne pod kierunkiem dr hab. inż. Izabeli Madury, prof. PW i opieką mgr inż. Pauliny Marek.

Opublikowano: 06.10.2019

Doktorantka Wydziału Chemicznego laureatką nagrody za znaczny wpływ na rozwój nauki

Mgr inż. Magdalena Flont, doktorantka z Katedry Biotechnologii Medycznej, została laureatką nagrody przyznawanej przez Fundację im. Czesława M. Rodkiewicza. Nagroda przyznawana jest corocznie dwóm inżynierom z Polski, których osiągnięcia badawcze wyróżniają się znacznym wpływem na rozwój nauki. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest powiązanie w pracy badawczej dwóch dziedzin: techniki i nauk medycznych. Wręczenie nagród odbyło się 12 września 2019 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji PW.

Opublikowano: 29.09.2019

Prof. Adam Proń odznaczony Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego

Podczas 62. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem), odbywającego się w dniach 2-6 września 2019 r. na Politechnice Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Adam Proń został uhonorowany Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego. Jest to najwyższe wyróżnienie PTChem za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu. Profesor Proń jest trzecim pracownikiem naszego Wydziału, który otrzymał to odznaczenie. Przed nim laureatami Medalu byli profesor Tadeusz Urbański w 1965 r. i profesor Mieczysław Mąkosza w 1997 r.

Opublikowano: 09.09.2019

Jakość kształcenia na Wydziale Chemicznym - ocena programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunek Technologia Chemiczna

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Kierunek Biotechnologia

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Opublikowano: 28.08.2019

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna ponownie najlepszymi kierunkami inżynierskimi w rankingu Perspektyw

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2019. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już trzeci raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 7 z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Opublikowano: 11.07.2019

Dyplomantka z naszego Wydziału z nagrodą na konferencji Nauka-Przemysł

Pani inż. Anna Arbaszewska z Zakładu Chemii Organicznej otrzymała III nagrodę w konkursie na najlepszy poster na Ogólnopolskim Sympozjum Nauka i Przemysł - Metody Spektroskopowe w Praktyce, Nowe wyzwania i Możliwości za pracę pt. "Selektywna redukcja grup nitrowych w pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny". Autorami pracy byli A. Arbaszewska, P. Tobiasz, F. Borys, E. Joachimiak, H. Fabczak i H. Krawczyk.

Opublikowano: 04.07.2019

Pracownik naszego Wydziału członkiem Komitetu doradczego Euroboron

W dniach 24-27.06.2019 w Montpellier (Francja) odbyła się 8th European Conference on Boron Chemistry EUROBORON8. Jest ona jedną z ważniejszych konferencji międzynarodowych poświęconych chemii boru. Konferencje są organizowane co 3 lata, a EUROBORON6, która odbyła się w 2013 r. w Radziejowicach pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej, była zorganizowana przez zespół z naszego Wydziału.

Podczas tegorocznego spotkania Prof. Agnieszka Adamczyk-Woźniak została wybrana na członka International Advisory Committee tej konferencji, w skład którego wchodzi 16 przedstawicieli 7 krajów europejskich.

Opublikowano: 01.07.2019

Doktorant Wydziału laureatem prestiżowej nagrody

Mgr inż. Artur Kasprzak, Doktorant z Zakładu Chemii Organicznej, zdobywcą Nagrody im. W. Świętosławskiego III-go stopnia przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. Nagroda III stopnia przyznawana jest naukowcom do 30 roku życia, którzy wykazali się wyróżniającymi osiągnięciami badawczymi w dziedzinie nauk chemicznych. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czwartek 6 czerwca 2019 r. o godz. 17:30 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej.

Opublikowano: 05.06.2019

Pracownik ZChF laureatem Nagrody Świętosławskiego!

Adiunkt z Zakładu Chemii Fizycznej, dr inż. Kamil Paduszyński, uzyskał Nagrodę im. W. Świętosławskiego II-go stopnia przyznawaną przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Nagrodę tę przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe dziedzinie chemii, technologii chemicznej i nauk pokrewnych. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czwartek 6 czerwca 2019 r. o godz. 17:30 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej.

Opublikowano: 04.06.2019

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)