Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Złoty medal chemii - wyróżnienie dla studenta Wydziału Chemicznego

Inż. Piotr Tobiasz został laureatem konkursu "Złoty Medal Chemii" organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) we współpracy z firmą DuPont za pracę inżynierską pt. "Synteza cyklicznych pochodnych stilbenu z grupami hydroksylowymi i metoksylowymi", wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Hanny Krawczyk. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z obszaru chemii i jej pogranicza. Nazwiska zwycięzców tegorocznej, ósmej już edycji, ogłoszone zostały w czwartek (6.12.2018) w Warszawie. Jak podkreślili organizatorzy, w tym roku otrzymali oni rekordową liczbę zgłoszeń: 60 prac z 15 uczelni.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)