Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Studia I stopnia (inżynierskie)

Nowy system studiów na Wydziale Chemicznym PW daje możliwość ukierunkowania swojego wykształcenia na każdym stopniu studiów. Jednym z istotnych punktów programu studiów jest podział wykładanych przedmiotów na obowiązkowe i obieralne. Na początku 6 semestru studiów I stopnia student wybiera temat pracy inżynierskiej. Wybór ten jest uwarunkowany indywidualnymi zainteresowaniami i decyzjami studentów. Student w porozumieniu ze swoim opiekunem naukowym ma możliwość stworzenia indywidualnego programu kształcenia i samodzielnego wyboru interesujących przedmiotów obieralnych. Praca inżynierska może być realizowana w każdej jednostce Wydziałów: Chemicznego oraz Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia (.pdf)

Konspekty przedmiotów realizowanych w ramach I stopnia studiów (.pdf)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)